Zelenskiy, Ukrayna’nın yerli halklarına ilişkin yasayı imzaladı

Cumhurbaşkanlığı basın servisi, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’nin yerli halklarla ilgili yasayı imzaladığını söyledi.

Yayınlanan mesajda “Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, kendisi tarafından başlatılan ve Verkhovna Rada’nın 1 Temmuz 2021’de kabul ettiği Ukrayna Yerli Halkları Üzerine 1616-IX sayılı yasayı imzaladı.” denildi.

Yasa, yerli halkların kültürel, bilgi ve diğer haklarının maksimum düzeyde korunmasını ve onlara Ukrayna devleti ile çalışmak için mekanizmalar ve araçlar sağlamayı amaçlamaktadır. Özellikle, yerli halkların temsili organları yasal olarak tanınmaktadır.

Belirtildiği gibi, yasa, Kırım yarımadasının topraklarında oluşan Ukrayna’nın yerli halklarının Kırım Tatarları, Karaylar ve Kırımçaklar olduğunu belirler.

Yasaya göre, “yerli halk”, Ukrayna topraklarında oluşmuş, kendine özgü bir dil ve kültürün taşıyıcısı olan, geleneksel sosyal, kültürel veya temsili organları olan ve bir halk olarak öz farkındalığı bulunan otokton bir etnik topluluktur. Ukrayna nüfusu içinde etnik bir azınlık oluşturur ve devlet dışında kendi devlet eğitimine sahip değildir.

Yerli halkların Ukrayna’da kendi kaderini tayin etme ve Ukrayna Anayasası ve yasaları çerçevesinde siyasi statüye sahip oldukları belirtilmektedir. Tüm insan haklarına ve temel özgürlüklere tam olarak sahip olmak için toplu ve bireysel haklara sahiptirler.

Yasa, Ukrayna’nın yerli halklarının etnik kökeninin veya etnik kimliğinin reddedilmesini de yasaklamaktadır.

Yasaya göre, yerli halkların manevi, dini ve kültürel gelenek ve göreneklerinin yeniden canlanmasını ve gelişmesini gözlemleme, somut ve somut olmayan kültürel mirası koruma; dini ve kültürel öneme sahip kendi yerlerinin ve nesnelerinin listesinin belirlenmesi; tarihi yer adlarının restorasyonu; yerli halkın dil, tarih ve kültürünün çalışılmasını sağlamak için eğitim kurumlarıyla işbirliği sağlanabilmektedir.

Ayrıca yerli halklar, temsilci organlar aracılığıyla kendi medyalarını oluşturma ve devlet desteği alma hakkına sahiptir.

Ayrıca, yerli halklar, Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol topraklarında bulunan doğal kaynakların kullanımından elde edilen gelirin bir kısmını kendi ihtiyaçları için yönlendirebilir.

Yerli halkların temsili organları, uluslararası etkinliklere katılabilir.

Yasa, yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer (yerli halkların doğal kaynakların kullanımından elde edilen gelirin bir kısmını Ukrayna’nın yerli halklarının ihtiyaçları için kullanma hakkını tanımlayan 7. maddenin 3. kısmı hariç). Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol’un geçici olarak işgal edilen topraklarının Ukrayna’nın ortak yargı yetkisine dönüşünden sonra yürürlüğe girer).

ukrhaber.com

Ukrayna Parlamentosu, Kırım Tatarları, Karaylar ve Kırımçakları Ukrayna’nın yerli halkları olarak tanımladı

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]