Ukraynalıların 2 Mayıs’ta kutlanacak Paskalya’ya ilgileri nasıl? (Anket)

Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü tarafından yapılan ankete göre Ukraynalıların % 92’si 2 Mayıs’ta Paskalya’yı kutlamayı planlıyor, yetişkin nüfusun neredeyse % 20’si ise kiliseye gidecek.

Araştırmaya göre halkın % 92’si Paskalya’yı şu ya da bu şekilde kutlamayı planlıyor, sadece % 6’sı kutlamayacak, % 2’si ise bu konuda henüz bir karar vermedi.

Ukrayna’nın tüm yetişkin nüfusu arasında, her beşte kişiden biri (% 19) Paskalya’da kiliseye gitmeyi planlarken, % 9’u ayinlere katılmayı planlıyor.

Ukrayna halkının % 69’u paskalya yemeklerini evde pişirmeyi planlıyor, % 25’i aile çevresinde dua etmeyi,% 19’u akrabalarından misafir kabul etmeyi planlıyor.

Ek olarak, ankete göre, Ukraynalıların % 11’i mezarlık ziyaretine giderken, % 8’i kendi yaşadığı şehir içinde bu ziyareti gerçekleştireceğini; % 5’i de yaşadığı şehrin dışında ziyarete gideceğini belirtti.

Paskalyayı kutlamak için kiliseye gitmeyi planlayanların en yüksek oranı % 29 ile batı bölgelerinde olurken, güneyde % 19, merkezde % 15, doğuda % 12’dir.

18-29 yaş arası gençlerin % 18’i, 30-39 yaş arasındakilerin % 15’i, 40-49 yaş arası Ukraynalıların % 19’u, 50-59 yaş arasındakilerin ve 60 yaş üzerindekilerin % 22’si kilisede Paskalya yemeklerini kutsayacağını belirtmiştir.

Ailesiyle Paskalya yemeği pişirmeyi planlayanların en fazla olduğu bölge yine % 73 ile batı bölgeleridir. Merkezde ve güneyde % 69, doğuda % 63 oranındadır.

Batı bölgesi sakinlerinin % 23’ü, merkezdekilerin % 19’u, güneydekilerin % 16’sı ve doğu bölgesindekilerin % 17’si evlerinde misafir kabul etmeyi planlıyor.

Paskalya’yı kutlamayı planlamayanların sayısı yaşla birlikte azalır. Gençlerde bu oran % 13 iken, 60 yaş üzerinde bu oran % 3 seviyesindedir.

Anket, bilgisayar destekli telefon görüşmeleri (CATI) yöntemiyle 2001 kişiyle gerçekleştirilmiştir.

ukrhaber.com

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]