Kabine, yağ fiyatlarına istikrar getirmek için ayçiçeği ihracatını yasaklamak istiyor

Ekonomi Bakanlığı, ayçiçeği tohumu ihracatı için sıfır kota oluşturulmasını öngören bir karar taslağı geliştirdi. Kısıtlamanın 15 Mayıs – 30 Eylül 2021 tarihleri arasında getirilmesi planlanıyor.

Hükümet, geçici bir lisanslama ve kota rejiminin getirilmesinin iç pazarda ayçiçek yağı fiyatlarının istikrar kazanmasına ve ülkenin gıda güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacağına inanıyor.

Ekonomi Bakanlığı, iç piyasada belirli mallarda önemli dengesizliklerin kaydedilmesi durumunda bu tür kısıtlamaların getirilmesini sağlayan Dış Ekonomik Faaliyetler Yasasının 16. Maddesine atıfta bulunmaktadır. Böyle bir karar, Ekonomi Bakanlığının teklifi üzerine hükümet tarafından verilebilir.

İlgili bakanlık ise rekoltede yaşanan düşüş nedeniyle 2020 hasadının ayçiçeği tohumlarının toplanmasının 13.1 milyon ton olarak öngörüldüğünü söyledi. Bu ise bir yıl öncesine göre % 13.9 daha düşük.

Ayrıca, yeni pazarlama döneminin (Eylül 2020) başlangıcında, kırıcılar gerekli hammadde stokunun yalnızca % 36.9’una sahipti. Aynı zamanda, Eylül ayının sadece iki haftasında yurtiçi alım fiyatları % 30 artarak ton başına 13.7 bin UAH’a kadar yükseldi.

Ayrıca rafine edilmemiş ayçiçek yağının ortalama fiyatı Eylül 2020’ye göre % 46 arttı. Şubat 2021’de fiyat ton başına 32.932 UAH’a ulaştı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre% 78 daha fazla.

Aynı zamanda ayçiçek yağı ihracat fiyatı, 2020 Nisan ayına göre Eylül ayından bu yana iki kattan fazla arttı. 1 Nisan itibarıyla ton başına 1.52-1.58 bin dolara ulaştı.

Eylül-Mart 2020-2021 pazarlama dönemi ayçekirdeği ihracatı ise aynı döneme göre 6.8 kat artarak 183 bin ton olarak gerçekleşti. Bu, yüksek ihracat fiyatlarından kaynaklanmaktadır.

Ekonomi Bakanlığı ve Ukroliyaprom Derneği, bu pazarlama yılında – Eylül 2020-Ağustos 2021 – ayçiçek yağı ihracatının maksimum hacmini belirleyen bir mutabakat imzaladı. Belgey, ayçiçek yağının yurtdışına ihracatında 5.38 milyon tonu geçmeyen bir kota getiriyor.

ukrhaber.com

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]