Ukrayna’daki işletmelerin yarısı karantinaya bir aydan fazla dayanamaz (anket)

Ukrayna Girişimciler Birliği tarafından yapılan “koronavirüse karşı halkı korumak için hükümet tarafından alınan tedbirlerin iş dünyası için sonuçları” başlıklı anket çalışmasının sonuçları paylaşıldı

Binlerce işverenin, salgının kendi şirketleri ve Ukrayna ekonomisi üzerindeki etkisini değerlendirdiği çalışmada ankete katılanların dörtte biri birliğin üyesidir.

Anket sonuçları:

  • Katılımcıların % 29’u karantina sırasında işlerini tamamen bıraktı (tipik mikro işletmeler).
  • İşletmelerin % 51’i sadece 1 ay dayanabilir. Her dört işletmeden biri ise iflas etmeden 2-3 ay dayanabilir.
  • İşletme sahiplerinin üçte biri (çoğunlukla mikro) karantina başlangıcından itibaren gelirde % 90-100 oranında bir düşüş olduğunu iddia ediyor. Aynı girişimciler personelin % 50’sini işten çıkarmış durumdadır.
  • İşletme sahiplerinin % 29’u geçici vergi muafiyeti veya önemli bir indirim beklemektedir.
  • Ankete katılan girişimcilerin % 42’si personelini kısmen veya tamamen azaltmıştır.

Bu oranlar ne anlama geliyor? Ukrayna’daki işletmeler 1-2 aydan daha uzun süre devlet desteği olmadan ayakta duramaz.

Kaynak: finance.ua

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]