Kırım’da Ukrayna vatandaşlarının askere alınmasıyla ilgili Ukrayna’nın protestosu

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu’nun geçici olarak işgal altındaki Kırım Özerk Cumhuriyeti topraklarında ve Sivastopol kentinde yaşayan Ukrayna vatandaşlarının askerlik hizmeti çağrısı ile bağlantılı olarak güçlü bir şekilde protestosunu ifade etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın, Kırım’da yaşayan Ukrayna vatandaşlarının Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerine yasadışı olarak zorunlu tutulmasıyla ilgili olarak yapılan açıklamada “Uluslararası insan hakları hukukuna, özellikle Savaş Zamanında Sivil Nüfusun Korunmasına Dair Sözleşme’ye uygun olarak, işgalci devletin, kişileri silahlı veya yardımcı kuvvetlerinde görev yapmaya zorlaması ve orduya gönüllü olarak kaydolma lehine baskı ve propaganda yapması yasaklanmıştır.” denildi.

Açıklamada, Rusya Federasyonu’nun korunan nüfusu silahlı kuvvetlerine askere alarak, bu tür bir hizmeti reddeden kişileri yargılayarak ve koronavirüs hastalığı Covid-19’un hızlı yayılması altında küçükler de dahil olmak üzere her yaştan vatandaşı içerecek şekilde kitlesel askeri propaganda faaliyetleri yürüterek uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiği vurgulanıyor. .

Bildiride “İşgalin başlangıcından bu yana, Rusya, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri’ne yaklaşık 25 bin kişinin yasadışı bir şekilde askere alındığı 11 kampanya yürüttü. Rusya Federasyonu bu tür ihlalleri durdurmalı ve işgalci devletin yükümlülüklerine şaşmadan uymalıdır.” diye vurgulandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ayrıca dünya toplumunu “Ukrayna’nın geçici olarak işgal edilmiş topraklarında uluslararası insani hukuk ve insan haklarının ihlaline uygun şekilde yanıt vermeye” çağırdı.

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]