Dikkat: Ukrayna’da kayıtdışı istihdamı azaltmaya dönük teftişler başlıyor

Ukrayna Emeklilik Fonu ve Devlet İstihdam Hizmetleri Servisi tarafından yayınlanan bilgiye göre 1 Eylül’den itibaren, Devlet Çalışma Servisi, işverenler tarafından çalışanlarla ilişkilerini düzenleyen resmi iş sözleşmelerinin teftişine başlıyor.

kayıtdışı istihdam

Yayınlanan mesajda, “Mevcut mevzuat, çalışanlarla iş ilişkilerinin tescili açısından iş mevzuatının ihlali için cezai, idari ve mali sorumluluk öngörüyor.” denildi.

Teftiş gerekçeleri nelerdir?

Devlet Çalışma Servisi’ne göre, bu alandaki mevzuata uygunluk teftişlerinin yapılması için 11 gerekçe bulunmaktadır:

 • Bir çalışanın çalışma mevzuatının ihlali talebi üzerine;
 • Bir bireyin çalışma ilişkilerinin tescili kurallarının ihlali konusunda talebi üzerine;
 • Medyadan ve diğer kaynaklardan gelen bilgileri analiz ettikten sonra Devlet Çalışma Hizmetleri başkanının kararı ile;
 • Mahkemenin kararıyla;
 • Devlet denetim organları, kolluk kuvvetleri yetkilileri tarafından bildirildiği üzere;
 • Devlet İstatistik Servisi, Eyalet Vergi Servisi, Emeklilik Fonu’ndan alınan bilgilere göre;
 • Sendikalardan gelen işçi haklarının ihlali hakkındaki bilgilerine göre;
 • Ukrayna Başbakanı adına;
 • Verkhovna Rada’nın insan hakları için yetkili kişisinin talebi üzerine;
 • Milletvekilinin talebi üzerine;
 • Gerekliliklerine uyulmaması durumunda.

Müfettiş neyi kontrol edebilir?

Müfettişin görevi, işletmenin çalışma mevzuatına uygun olup olmadığını kontrol etmektir, özellikle:

 • Çalışanlarla çalışma ilişkilerinin resmileşmiş olup olmadığı;
 • Maaşlarının zamanında ödenip ödenmediği;
 • Devletin işgücü ücretlendirmesi alanında garanti verip vermediği: Yıllık tatiller, fazla mesai ücreti ve benzeri;
 • Çalışanın gerçekte ne kadar çalıştığını.

Olası sorumluluk nedir?

Mali (İş Kanunu’nun 265. Maddesi) ve idari sorumluluk (İdari Suçlar Kanunu’nun 41. Maddesi), iş ilişkilerini resmileştirmeksizin kiralık işçi kullanan tüzel kişilere ve bireysel girişimcilere uygulanabilir.

Mali sorumluluk, tüzel kişiler ve işveren iseler bireysel girişimciler (FOP’ler) için geçerlidir ve idari sorumluluk, FOP’ların yanı sıra şirket yetkilileri için de geçerlidir. Mali sorumluluk, idari sorumluluk ile eş zamanlı olarak uygulanabilir.

İş mevzuatının ihlali için olası idari sorumluluk cezası 8,500 UAH ila 34,000 UAH arası olurken, mali sorumluluk cezaları 47,200 ila 141,700 UAH arası bir para cezasını öngörmektedir.

Mevzuat ayrıca bu alandaki ihlaller için olası cezai sorumluluk da öngörmektedir: 5 yıla kadar belirli faaliyetlerde bulunma hakkından mahrum bırakma, iki yıla kadar ıslah çalışması, altı aya kadar tutuklama şeklinde cezalar verilebilecektir.

Ukrayna’da kaç kayıtdışı işçi var?

Devlet İstatistik Servisi’nden alınan son verilere göre (2020’nin ilk çeyreği için) Ukrayna’da 3.4 milyon kişi resmi kayıt olmadan çalışıyor.

Mayıs ayı sonu itibarıyla Ukrayna’daki toplam çalışan sayısı 9.834 milyon kişiydi.

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]