Yatırımcıların % 48’i Ukrayna’nın yatırım çekiciliğinin kötüleştiğine inanıyor (anket)

Ekim ayının sonlarında Avrupa İşbirliği Ajansı (EBA) ile Dragon Capital ve Ekonomik Strateji Merkezi (CES) tarafından gerçekleştirilen beşinci yıllık yabancı yatırımcı anketinin sonuçlarına göre ankete katılan yabancı yatırımcıların % 48’i Ukrayna’nın yatırım çekiciliğinin azaldığına inanıyor.

Ankete katılanların % 42’si önemli değişiklikler görmezken, yalnızca % 9’u iyileşme gördüğünü ifade etmiştir.

Yapılan basın açıklamasında “Beş yıldır ilk kez yargıya duyulan güvensizlik, yabancı yatırımın önündeki engellerin en önüne geçti. Önceki yılların lideri olan yaygın yolsuzluk ikinci sırada yer aldı. Bu iki engel hem stratejik, hem de portföy yatırımcıları için en önemli olanları. Piyasaların tekelleşmesi ve oligarkların iktidarı ele geçirmesi üçüncü engel olurken, stratejik yatırımcılar ağır ve istikrarsız yasaların önlerindeki en önemli engel olduğunu düşünmektedir.”

Aynı zamanda, hem stratejik yatırımcılar hem de portföy yatırımcıları, yolsuzlukla etkin bir mücadelenin yatırım ortamı üzerinde en olumlu etkiye sahip olacağı görüşünü paylaşmaktadır.

Yatırımcılar, diğer önemli faktörlerin yanı sıra yargının yeniden düzenlenmesi ve yüksek profilli reformcuların kilit konumlara atanmasını olumu olarak değerlendirdiler.

Devlet borçlanmasındaki temerrüdün yatırım ortamı için en büyük tehdit olarak adlandırıldığı vurgulanırken “İkinci ve üçüncü pozisyonlar, demokratik değerlerden sapma ve jeopolitik rotanın değişmesiyle alınır. Stratejik yatırımcılar, makroekonomik istikrara tehdit oluşturan gevşek maliye ve para politikasını da bir tehdit olarak görüyorlar. Portföy yatırımcıları, temerrütten sonra IMF ile anlaşmaya varılamamayı en önemli tehdit olarak görüyorlar.” denildi.

Aynı zamanda, potansiyel olarak bulunan ağır karantina tedbirlerinin yeniden uygulanmasının yatırım faaliyeti üzerinde hafif bile olsa olumsuz etkisi olacağı da kaydedildi. Böyle bir durumda halihazırda Ukrayna’da çalışan stratejik yatırımcıların % 47’si yatırım planlarını değiştirmeyeceklerini, % 27’si ise yatırımı azaltacak veya durduracaklarını söyledi.

ukrhaber.com

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]