Ukraynalıların Yaklaşık Yarısı AB ve NATO’ya Katılma Konusunda Olumlu

13 ile 29 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılan bir araştırma Ukrayna’nın tüm bölgelerinde, Kırım ve Donbas’ın işgal altındaki toprakları dışında gerçekleştirildi.

 Segodnya‘nın haberinde, “Demokratik İnisiyatif” in fon desteği ile Ukrayna Temel Bilimler Akademisi Sosyoloji Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre ülkenin genel çoğunluğu Avrupa Birliği’ne katılım; % 40’ı ise NATO’ya entegrasyon konusunda olumlu görünüyor.

Kiev’de düzenlenen bir basın toplantısı ile açıklanan ankete göre, Ukraynalıların neredeyse yarısı (% 47,9), Ukrayna’nın AB’ye katılımına olumlu yaklaşmaktadır. Ankete katılanların yaklaşık dörtte biri (% 23,6) olumsuz olduğunu belirtirken,% 28.5’i soruya cevap vermekte zorlanmaktadır. % 20,6’sı ise tamamen olumsuz yaklaşmaktadır

Ayrıca, katılımcıların % 39.6 Ukrayna’nın NATO katılmasını  olumlu karşılarken, % 29,8 katılım olumsuz yaklaşmaktadır..

Aynı zamanda, katılımcıların sadece % 22’si Ukrayna’nın Rusya ve Beyaz Rusya ile olan ittifakına katılma fikri hakkında olumlu,% 54.4’ü oldukça olumsuz yaklaşmkatadır. Katılımcıların % 23,6’sı ise cevap verememiştir.

Araştırma, Ukrayna’nın tüm bölgelerinde 13 ile 29 Eylül 2018 arasında, Kırım ve işgal altındaki toprakları hariç olmak üzere,1800 katılımcı ile yapılmıştır.

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]