Ukraynalıların % 45’i tasarruflarını bitirirken, % 39’u mali krizde (anket)

Research & Branding Group tarafından 11-17 Nisan tarihleri arasında yapılan bir ankete göre Ukraynalıların yaklaşık % 90’ı Covid-19 koronavirüs hastalığının yayılmasına karşı mücadelenin bir parçası olarak uygulanan karantina sonucunda yeni sorunlar yaşadıklarını belirtti.

28 Mart-3 Nisan arasında yapılan ilk araştırma sonuçları ile karşılaştırıldığında finansal zorluk yaşayanların oranı % 30’dan % 39’a yükselirken; sevdiklerinin sağlığıyla ilgili endişeleri % 25’ten % 30’a; şehirler arasındaki ulaşım bağlantılarının eksikliğinden ötürü sıkıntı yaşayanlar % 14’ten % 22’ye yükselirken ve durumun belirsizliğinden dolayı endişe duyanların oranı % 19 olmuştur.

Ukraynalıların önemli bir kısmı hiç tasarrufları olmadığını belirtmektedir. Önceki ankette % 41 olan tasarrufları kalmadığını bildirenlerin oranı % 45’e yükselirken, % 30’u da 1 ay yetecek kadar tasarrufları kaldığını belirtmiştir.

Dört Ukraynalıdan biri çalışmaya devam ederken (% 24) ve altıda biri (% 16) ise uzaktan çalışmaya devam etmektedir.

Anket örneklem büyüklüğü 1,410 olup % 95 güven aralığında ±% 3.5 örnekleme hatası belirtilmiştir.

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]