Ukrayna su kıtlığı ve su temini sorunlarıyla karşılaşabilir

Ukrayna’da, son beş yıldır gözlemlenen düşük su seviyeleri ve insan kaynaklı tüketim etkisiyle bazı nehirlerin havzalarında su sıkıntısı olasılığı bulunmaktadır. Durum, su kaynaklarının kullanımının ve ekonomik su tüketiminin optimizasyonunu gerektirmektedir

su kıtlığı

Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi tarafında Ukrayna su güvenliği çalışma grubunun bir toplantı sırasında yapılan tartışmada NSDC Sekreteri Aleksander Danilov, su kıtlığı olasılığının su kaynakları kullanımının ve ekonomik su tüketiminin optimizasyonunu gerektireceğini belirtti.

İçme suyu kalitesinde yeraltı suyu kaynakları ve artezyen kuyularının envanterinin belirlenerek, bu suları su tedarik sistemlerine çekmek amacıyla öneriler getirildi.

Toplantıda ayrıca, halka kaliteli içme suyu sağlamak için merkezi su temini sistemlerinin modernizasyonu için ek finansal kaynak çekme ihtiyacı hakkında da konuşuldu.

Ukrayna’da su kaynakları özellikle ülkenin güneyinde son derece sınırlıdır. Yaklaşık 87 km3’lük tüm nehirlerin toplam uzun vadeli ortalama akışı ile Ukrayna topraklarında sadece 52 km3 oluşur ve kurak yıllarda bu akış akışı 30 km3’e düşer. Ayrıca, kişi başına düşen nehir akışı hacmi Avrupa ülkeleri arasında en düşük seviyelerden biridir.

Bu koşullar altında, Ukrayna genelinde ve yıl boyunca nehir akışlarının son derece dengesiz dağılımıyla, düzenlenmesi ve rasyonel kullanımı için 26.3 km3 yararlı hacme sahip 1.090 baraj bulunmaktadır. Barajlı nehirler, kullanım için son derece sınırlı miktarda yeraltı suyu ile ana su kaynağıdır.

Kaynak: zn.ua

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]