Ulusal Bilim Merkezi “Tarım Ekonomisi Enstitüsü” tarafından belirtildiğine göre 2019 yılının ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, et ürünlerinin ihracatı % 20 artarak 364 milyon dolara yükseldi. Et ve sakatat ihracatında iki faktörden ötürü olumlu değişiklikler oldu.

Milli Tarım Akademisi üyelerinden Nikolay Pugaçev “Et ve sakatat ihracatında iki faktör nedeniyle olumlu değişiklikler yaşandı. Birincisi, Rusya pazarının kaybından sonra yeni satış pazarlarındaki geniş coğrafi çeşitlilik ve konsolidasyonun devam etmesi oldu. Rusya 2015 yılında Ukrayna’nın et ve sakatatının ana ithalatçısı konumunda iken, 2017 yılında Avrupa, Asya ve BDT pazarlarına teslimatlar artmaya başladı.” dedi.

Yılın ilk yarısında Ukrayna et ürünlerinin ana ithalatçıları Suudi Arabistan (% 21), Hollanda (% 14.9), Slovakya (% 9.1), Belarus (% 5.0), Azerbaycan ve Irak‘tır (her biri % 4.8).

Bu ülkeler et ihracatının yaklaşık % 60’ını oluşturmaktadırlar.

İkincisi ise Ukrayna kümes hayvanı eti ihracatındaki artıştan dolayı et ve sakatat ihracatında da olumlu değişiklikler kaydetmiştir.

Ayrıca bakınız: Ukrayna’nın AB Ülkelerine Yaptığı Tarımsal İhracat % 24’ten Fazla Arttı

“2018’in altı ayında kümes hayvanı eti tedarik hacmi 2017 yılının aynı dönemine göre sadece % 3 artarken, 2019’ın ilk yarısında Ocak-Haziran dönemine göre neredeyse % 38 artarak 211 bin tona ulaştı. Kanatlı hayvan eti ihracatı % 28 arttı ve parasal değer olarak 241 milyon dolardan, 307 milyon dolara yükseldi.” dedi.

Tarım Ekonomisi Enstitüsü‘ne göre, 2018’de Ukrayna kanatlı eti ihracatını önemli ölçüde arttırdı. Bir önceki döneme göre % 21.6 daha fazla olan 329 bin tonu buldu. İhracatın en büyük payı % 35 ile AB ülkelerine oldu.

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]