Zelenskiy, Anayasa Mahkemesi’nin yapısını değiştirmeye karar verdi

Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, halkın anayasal adalete olan güvenini yeniden tesis etmesi konulu yasa teklifini, acil kodu ile 4288 sayılı yasa tasarısı olarak parlamentoya kaydettirdi.

Vladimir Zelenskiy

Açıklayıcı notta, 27 Ekim 2020 tarihinde Anayasa Mahkemesinin, 47 milletvekilinin itirazı üzerine Ukrayna Yolsuzluğun Önlenmesine Dair Kanun’un bazı hükümlerinin anayasaya aykırı ilan edilmesine karar verdiği, ancak mahkemenin bu karar için uygun bir gerekçe sunmadı da belirtilmiştir

Yasa tasarısı metninde “Yasanın kabulü şunlara katkıda bulunacaktır: Ukrayna’da anayasal sistem ile uyumun sağlanması; Anayasada yer alan Avrupa ve Avrupa-Atlantik rotasının geri çevrilemezliğinin sağlanması …” denildi

Yasa tasarısı aşağıdaki önerileri ortaya koymaktadır:

  • Ukrayna Anayasa Mahkemesinin oluşum yetkilerini sona erdirmek;
  • Anayasa Mahkemesi yargıçlarının Ukrayna Anayasası ve ilgili yasanın öngördüğü şekilde seçilmesini ve atanmasını sağlamak;
  • Anayasa Mahkemesinin son kararını yargıçların özel menfaatleri için verilmiş ve keyfi, mantıksız olarak kabul etmek;
  • 27 Ekim Anayasa Mahkemesi tarafından alınan karara bakılmaksızın, yolsuzluğun önlenmesi kanunu hükümlerinin sürekliliğini sağlamak.

28 Ekim’de Anayasa Mahkemesi, Ukrayna Anayasa’sındaki “Yolsuzluğun Önlenmesine Dair” bazı hükümleri ve yanlış bilgi beyanında getirilen cezai sorumluluğu anayasaya aykırı kabul ettiği bir karar yayınladı. Mahkeme, kararın bu tür bir cezai sorumluluğun çok ağır bir ceza olduğunu belirtmiştir.

Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı (NAPK) , Anayasa Mahkemesi’nin kararı uyarınca 28 Ekim’de elektronik beyannamelerin kaydını kapattı.

Bu olaylarla bağlantılı olarak Cumhurbaşkanı, Ukrayna’daki elektronik beyanname sisteminin çalışacağını duyurduğu Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi ile (NSDC) acil bir kapalı toplantı düzenledi. Toplantıda parlamentoya acil bir kanun teklifi verilmesi kararı alındı.

Yine 29 Ekim’de, cumhurbaşkanının katılımı için Bakanlar Kurulu olağanüstü toplantısı yapıldı ve NAPK’nın faaliyetlerinin engellenmesi için bir emir kabul edildi.

Böylece, 29 Ekim akşamı NAPK, beyanname siciline erişime yeniden başlatıldı.

ukrhaber.com

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]