Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Anayasa Mahkemesinin devlet bürokratlarına yönelik sıkı takip getiren hükümleri anayasaya aykırılık yönünden iptal etmesinin ardından, bunun bir milli güvenlik meselesi olduğunu söyleyerek Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi’ni acil olarak topladı.

Avrupa Birliği uyum yasaları gereği, Ukrayna hükümeti tarafından zimmete para geçirmek ve devleti zarara sokmak şeklinde tanımlanan suçlara ağır cezalar getiren karar Ukrayna Anayasa mahkemesi tarafından reddedildi. Bu konuda AB ile vizesiz rejimin askıya alınmasına yönünde AB tarafından baskılar da başladı.

Cumhurbaşkanı, böyle bir kararın ülkeye ve ulusal güvenliğine yönelik tehditlerini vurguladığı konuşmasında “Paramız olmayacak, desteğimiz olmayacak, Dünya Bankası’nın desteğiyle geliştirilen projeler iptal edilecek. Bütçede büyük bir boşluk olacak. Ve asıl mesele şudur ki Anayasa Mahkemesi yarın veya yarından sonraki gün, ne gibi sürpriz yapacak anlamıyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı bir yargı reformuna vurgu yaparak“Anayasa Mahkemesi yargıçlarının dün yaptıklarını yapmaya karar verdiklerinden emin değilim. Hızlı ama yeterli adımlar atmamız gerekiyor. Yasama düzeyinde – eminim ki – Ukrayna’da anayasal yargı bütünlüğünün restorasyonunu sağlayan tasarıyı derhal Verkhovna Rada’ya getirmek olacak.” diye ekledi.

Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Ukrayna Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla ilgili son olayların “Ukrayna devletinin temellerine karşı bütünsel bir plan olduğuna inanmak için iyi bir neden sunduğunu belirtti. Mahkeme, özellikle, Ukrayna’nın Avrupa ve Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda, yolsuzlukla mücadele mevzuatını yok eden başarılarının bir “buz kırıcısı” dır.” dedi.

Son karara ek olarak, Anayasa Mahkemesinin Şubat 2019’da yasadışı zenginleştirme yasasını yürürlükten kaldırdığını hatırlatan DanilovMahkemenin bu tür eylemleri, ülkemiz adına hem iç hem de dış politika boyutlarında sadece olumsuz değil, aynı zamanda feci sonuçlar doğurmaktadır. Ukrayna’nın Avrupa Birliği ile, Avrupa-Atlantik topluluğumuzla ilişkilerinin atmosferi çarpıcı biçimde değişiyor.” dedi.

Aleksey Danilov, skandal kararın Anayasa Mahkemesi tarafından yerel seçimlerin bitiminden hemen sonra verildiğine dikkat çekerek, bunun kendi içinde ademi merkeziyetçi olması ile ulusal güvenlik açısından sıkıntılar doğurduğunu belirtti.

Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı (NAPC) Başkanı Aleksandr Novikov, Ukrayna Anayasa Mahkemesi’nin tüm yolsuzlukla mücadele sistemini yok ettiğini kaydederek “Ukrayna’nın bağımsızlığı yıllarında inşa edilen her şey, Anayasa Mahkemesi kararıyla parçalandı. Bu, % 91’inin yolsuzluğu ciddi bir sorun olarak gördüğü Ukraynalıların tutumuna aykırıdır. Mevcut yönetim yolsuzluğa sıfır tolerans gösteriyor.” dedi.

Ona göre, Anayasa Mahkemesinin kararından sonra, NAPC aslında “kamuya mal olmuş kişiler hakkındaki bilgileri gizleyen bir organ” a dönüştü.

Cumhurbaşkanının Anayasa Mahkemesindeki temsilcisi Fedor Venislavskiy, Anayasa Mahkemesi kararının birçok ihlalle alındığını ve yargıçların kendilerinin çıkar çatışması içerisinde olduğunu vurguladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna’da yolsuzlukla mücadelenin gündemdeki kilit konulardan biri olduğu ve halen devam ettiği için, Anayasa Mahkemesi kararının dış politika alanında ülkeye bir dizi tehdit oluşturduğunu söyledi. Bunlar Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya, Güney Kore ve diğerleri gibi güvenilir ortaklarla diyalogda sıkıntıların doğuracağını belirterek “Hepsi bir dereceye kadar Ukrayna’da yolsuzlukla mücadele altyapısının oluşturulmasına yatırım yaptı. Kaynakları geliştirdi, yetenekleri ortaya koydu. Ve bu yüzden varlığını sürdürmekten kendilerini sorumlu hissediyorlar.” dedi.

Bakan, Ukrayna’nın ortaya çıkan sorunun sonuçlarının üstesinden gelmemesi halinde, Ukrayna’nın bu ortaklarla olan ilişkilerinin sistematik olarak olumsuz etkilemeye devam edeceğini söyledi.

Toplantıda, özellikle, Merkezi veya yerel yönetim işlevlerini yerine getirmeye yetkili kişilerin Birleşik Devlet Kayıt Defterinin tutulmasına yönelik geçici prosedür hakkında Bakanlar Kurulu tarafından acil önlemler alınması yönünde bir karar verildi. Bu özel bir denetim şeklinde olacak.

Toplantıda Vladimir Zelenskiy, anayasal yargıya olan güveni yeniden tesis etmek için acilen Verkhovna Rada’ya bir yasa tasarısı sunmayı önerdi. Ayrıca, Ukrayna Cumhurbaşkanı yönetiminde Hukuk Reformu Komisyonunun faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasına ve yargı reformu için tekliflerin sunulmasının hızlandırılmasına karar verildi.

Başbakan Denis Şmigal ise Cumhurbaşkanlığı Ofisi ile işbirliği içinde tasarıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Cumhurbaşkanlığı Ofisinde acil bir hükümet toplantısı yapılmasına karar verildi.

ukrhaber.com

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]