Yeni yasa tasarısı: Ukraynalı gayrimenkul yatırımcıları nasıl korunacak?

Ukrayna’da konut sektöründe mali piramitlerin ve skandala yol açan bitmemiş projelerin ortaya çıkmasını engellemek maksadıyla Topluluklar ve Bölgeler Kalkınma Bakanlığı “İnşaat Projelerine Borç Verenlerin Haklarının Korunması İçin Ukrayna’nın Bazı Yasama Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair” bir yasa tasarısı yayınladı.

Ukrayna’da konut sektöründeki sorun nedir? Gayrimenkul inşaatına yatırım ve finansman sağlanan yollar, konut yatırımcılarını korumadığı gibi, yatırımlarının şeffaf bir şekilde harcandığını garanti etmemektedir. İnşaatı uzun yıllardır tamamlanamayan mevcut bitmemiş konut binalarının sayısı bu sorunu doğrulamaktadır.

Ukrayna’da konuta yatırım yapmanın riskleri:

 • Yatırımcının izni olmaksızın binanın teknik özelliklerini değiştirme imkanı bulunmaktadır;
 • Konutun iki kez yeniden satılma olasılığı bulunmaktadır;
 • Satış sözleşmesi temelinde elde edilecek mülkiyet haklarına itiraz etme imkanı bulunmamaktadır.

Sorunlu konut projelerinin en yaygın nedenleri:

 • Konut alıcıları olan yatırımcılara karşı inşaat şirketinin yükümlülüklerini yerine getirmesini garanti eden bir sistemin olmaması;
 • Yasadışı olarak işgal edilmiş arsalar üzerinde veya inşaat işi yapma lisansı olmadan inşaatların yapılması;
 • “Mali Piramit” ilkesine göre inşaatın finansmanı;
 • Yatırımcılardan konut inşası için alınan paraların, amaçlarına uygun kullanılmaması;
 • İnşaat geliştirici şirketlerin açıkça yerine getiremeyeceği yükümlülükleri üstlenmesi.

Bitmemiş projelerin ve yatırımcılarının sorunları nasıl çözülür? Her şeyden önce, devam eden bir inşaat projesinin ve gelecekteki gayrimenkullerin satışı ve satın alınması için sözleşmelerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması için gerekli prosedürlerdeki temel şartların oluşturulması önerilmektedir. Ayrıca, devam etmekte olan inşaatlar ve gelecekteki gayrimenkullerde mülkiyet haklarının devlet tarafından tescili için bir mekanizma getirilmek isteniyor.

Buna ek olarak, Bölgesel Kalkınma Bakanlığı gayrimenkul inşaatı için bir güvence getirmeyi önermektedir . Bunlar, projenin tamamlanmasından önce ipotek olarak gösterilecek gayrimenkuller olacaktır. Böylelikle, inşaat müşterisinin mali aczi durumunda tamamlanma garantisi olacaktır.

Önerilen diğer yenilikler:

 • Konut yatırımcısı, web sitesinde konut inşaatı hakkında bilgi yayınlamalıdır (inşaat müşterisi, tesisin özellikleri, onaylanmış proje belgeleri, inşaat ilerlemesi, yatırımcıların elektronik forumu vb.)
 • Konut satışı için yapılan reklamlarda, konutla ilgili bilgilerin yayınlandığı şirket sitesinin adresi belirtilmelidir;
 • Konut yatırımcısı, konut ve bileşen parçalarını (apartmanlar, garaj, diğer konut ve konut dışı binalar, park alanları vb.) “tek pencere” ilkesine göre mülkiyet tescili yapabilecektir.

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]