Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Azerbaycan’a destek gösterisi

Ukrayna’da, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek amacıyla gösteri düzenlendi. Başkent Kiev’deki Bağımsızlık Meydanı’nda toplanan göstericiler, Dağlık Karabağ’ın işgalini protesto ederek Azerbaycan ordusuna destek verdi.

Ukrayna’da bulunan Azerbaycanlı Gençler Konseyi tarafından organize edilen gösteride, Dağlık Karabağ’ın işgali protesto edelirken, aynı zamanda Dağlık Karabağ’da yeniden başlayan savaşta Azerbaycan ordusuna destek mesajları da iletildi.

Gösteri sırasında Azerbaycan’ın önde gelen şairlerinden Samed Vurgun’un (Səməd Vurğun) Azerbaycan isimli şiiri de okundu.

Azərbaycan

Çox keçmişəm bu dağlardan,
Durna gözlü bulaqlardan!;
Eşitmişəm uzaqlardan
Sakit axan arazları;
Sınamışam dostu, yarı…

El bilir ki, sən mənimsən,
Yurdum, yuvam, məskənimsən,
Anam, doğma vətənimsən!
Ayrılarmı könül candan?
Azərbaycan, Azərbaycan!

Mən bir uşaq, sən bir ana,
Odur ki, bağlıyam sana:
Hankı səmta, hankı yana
Hey uçsam da yuvam sənsən,
Elim, günüm, obam sənsən!

Fəqət səndən gen düşəndə,
Ayrılıq məndən düşəndə,
Saçlarıma dən düşəndə
Boğar aylar, illər məni,
Qınamısan ellər məni.

Dağlarının başı qardır,
Ağ örpəyin buludlardır.
Böyük bir keçmişin vardır,
Bilinməyir yaşın sənin,
Nələr çəkmiş başın sənin.

Düşdün uğursuz dillərə,
Nəs aylara, nəs illərə.
Nəsillərdən nəsillərə
Keçən bir şöhrətin vardır;
Oğlun, qızın bəxtiyardır…

Hey baxıram bu düzlərə,
Ala gözlü gündüzlərə;
Qara xallı ağ üzlərə
Könül istər şeir yaza;
Gəncləşirəm yaza-yaza…

Ölməz könül, ölməz əsər,
Nizamilər, Füzulilər
Əlin qələm, sinəm dəftər,
De gəlsin hər nəyin vardır,
Deyilən söz yadigardır.

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]