Taraflar, ESP’nin uygulanması konusundaki umutları ve daha fazla adım atmayı,  ESP Denetleme Kurullarının daha fazla toplanması da dahil olmak üzere sonraki önemli toplantıların planlı olarak gerçekleştirilmesini tartıştıklarını bildirdiler.

ESP’nin gaz, elektrik ve ısı piyasaları için enerji piyasası modelleri geliştirerek, uygun bir yasal ve politik ortam oluşturarak, teknik kapasiteyi arttırarak, insani ve kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kamu – özel teşebbüs diyalogu geliştirmek için rekabetçi enerji pazarları oluşturulmasını destekleyerek, enerji alanındaki eğitim programlarını şekillendirerek ve bu konuda bilgilerin yayılması sağlayarak Ukrayna’nın enerji güvenliğini arttırması öngörülüyor.

ESP uygulamalarının enerji sektörünün yeniden düzenlenmesi, uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Ukrayna’nın enerji güvenliğinin güçlendirilmesi için gerekli olan koşulların ve düzenleyici çerçevenin oluşturulmasına olanak sağlayacağı ifade ediliyor.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı (QHA)