Ukraynalıların % 71’i çocuklarının ve torunlarının Ukrayna’da kalmasını istiyor (anket)

Sosyolojik araştırma şirketi Rating tarafından 5 bin denekle yapılan anketin sonuçlarına göre, ankete katılanların % 71’i çocuklarının ve torunlarının Ukrayna’da yaşamasını istiyor. Sadece % 16’sı ters görüşe sahip.

Ukrayna Şehirleri

Şehirlerinde ve köylerinde yaşamaya ilişkin olarak, % 61’i torunlarının aynı bölgede yaşamaya devam etmesini isterken, üçte biri istememektedir. İlginç bir şekilde, köylülerin Ukrayna’da kalan gelecek nesli destekleme olasılıkları nispeten daha yüksek, ancak daha çok çocuklarının ve torunlarının yer değiştirmesinden yanalar. Bu durum bölgesel merkezlerde ise tam tersidir.

19-22 Eylül tarihleri arasında yapılan anketin sonuçları, katılımcıların şehirlerindeki ve bir bütün olarak ülkedeki durumu değerlendirirken karşıt duygulara sahip olmaya devam ettiğini gösterdi. Dolayısıyla, ankete katılanların % 58’i yerel durumu düşündüklerinde umutlandıklarını,% 38’i aynı zamanda hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi. Öte yandan, ülkedeki duruma gelince, bunun tersi geçerli: % 59’u hayal kırıklığına uğradığını belirtirken, sadece % 37’si umutlu.

2020 Yerel Seçimleri Tahminleri

Yerel seçimlerden olumlu beklentiler giderek artıyor. Ankete katılanların üçte biri (son ankette – dörtte biri) 25 Ekim’den sonra şehirlerinde ve köylerinde olumlu değişiklikler umuyor. Yarısı hiçbir şeyin değişmeyeceğine inanıyor, yalnızca % 7’si durumun daha kötüye gideceğini düşünüyor.

Ankete katılanların % 55’i kesinlikle yerel seçimlere katılacaklarını belirtti. Ankete katılanların % 15’i seçimlere katılma olasılığının düşük olduğunu söylerken, yaşlı nüfus yaklaşık % 70 oranı ile seçimlere katılmaya görece daha isteklidir. Gençler (18-29 yaş) arasında yalnızca üçte biri sandık başına gideceğini belirtmiştir. En yaşlı olanlar hariç tüm yaş gruplarında oy vermeye olan ilgide kademeli bir azalma var.

Koronavirüs durumunun olası kötüleşmesi seçmen katılımını olumsuz etkiliyor. Bu şartlar altında sadece % 45’i seçimlere katılmaya hazır olduğunu beyan ediyor. % 23’ü tereddütlü iken (50/50), % 10’u olası katılımlarını beyan ediyor, % 21’si kensinlikle sandığa gitmeyeceğini belirtiyor.

Yerel seçimlerde partilerin toplam derecelendirme sonuçlarına göre beş parti % 5 baraj engelini aştı: “Halkın Hizmetkarı” sandık başına gelmeye karar veren ve niyet edenlerin % 15.6’sı tarafından tercih edilirken; “Muhalefet Platformu – Yaşam” % 11.5, Avrupa Dayanışması % 11,0, Batkivshchyna % 8,0 ve Gelecek İçin % 5,9.

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]