Ek vergiler sebebiyle Ukrayna’nın Türkiye’ye şekerleme ihracatı tamamen durabilir

Ukrkondprom derneği başkanı Aleksander Baldinyuk, Türkiyenin şekerleme ürünleri ithalatına % 15 ila % 20 oranında ek bir vergi getirmesinin, Türkiye’ye yapılan şekerleme ürünleri ihracatını durdurabileceğini ve bunun sonucunda yıllık kaybın 15 milyon dolar seviyesine ulaşacağını
söyledi.

Çukolata şekerleme

Ukrkondprom, Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanlığı’na Ukrayna Ticaret Temsilcisi Bakan Yardımcısı Taras Kaçka‘ya hitaben bir mektup göndererek, Türkiye’nin ek vergi getirme kararının Ukrayna’nın Türkiye’ye şekerleme ihracatının sona ermesine yol açacağını söyledi. Ukrayna’nın kayıpları 15 milyon doları bulabilir. Türkiye’nin söz konusu kararına devletimizden yanıt bekliyoruz” dedi.

Dernek başkanı, Ukrayna’nın DTÖ’ye katılması üzerine Türkiye ile tatlı ticareti için eşit olmayan şartlarda pazara karşılıklı erişim konusunda ikili bir protokol imzaladığını belirtti.

“Ukrayna, Türk şekerleme ürünlerine, mal grubuna bağlı olarak % 5-15 oranında vergi uygulamayı kabul ederken, Türkiye benzer Ukrayna mallarına % 35-45 oranında bir vergi uyguluyor ve ayrıca hesaplamalarda oldukça karmaşık bir sistem kullanıyor: ad valorem vergisi hariç tarımsal bileşenlere ek bir vergi de uygulanıyor. Ancak Türkiye bizimle ilgili olarak çok daha yüksek vergiler uygulamasına rağmen, ticaret ciromuz bulunmaktadır.” dedi.

Derneğe göre, geçtiğimiz yıl Ukrayna’dan Türkiye’ye şekerleme ürünleri ihracatı 2018 yılına göre % 20 artarak 7.12 bin tona ulaştı. Türkiye 2019 yılında Ukrayna şekerleme ürünleri ithalatında ilk 10’a girdi, toplam şekerleme ihracatındaki payı ise % 3 olarak gerçekleşti. Ukrayna 2019 yılında, 2018’e göre % 13 daha arttırarak Türkiye’den 7.56 bin ton şekerleme ürünü ithal etti.

2020 yılının ilk yarısında Ukrayna şekerlemelerinin Türkiye’ye ihracatı % 2.7 artarak 3.06 bin ton, ortalama 1.81 $ / kg ihracat fiyatı ile gerçekleşti.

Ukrkondprom başkanı, Türkiye’nin ihracatçılarını desteklemekle ciddi şekilde meşgul olduğunu belirtti: bunlar tercihli rejimler ve üçüncü ülkelerle serbest ticaret bölgeleri. Ayrıca, ihracatçılar ülke içinde çok daha az vergi ödüyor, ayrıca devlet ihracatçının yaptığı masrafları kısmen telafi ediyor, örneğin önde gelen fuarlardaki stantlar için ödeme yapıyor. Türkiye, Ukrayna’dan farklı olarak, gümrük korumasının yanı sıra yaygın olarak tarife dışı yöntemler kullanmaktadır.

Baldinyuk “Devletimizi, Ukrayna ihracatını sınırlamak için Türkiye’nin tarife dışı yöntemlerini gerekçesiz kullanma politikası da dahil olmak üzere, Türkiye ile ticaret politikası geliştirmeye ciddi şekilde yaklaşmaya çağırıyoruz. Türkiye ile serbest ticaret bölgesi için müzakereler sürüyor, bunlar çok zor müzakereler ve Türkiye ile STA anlaşmasının imzalanmasından iyi bir “tanıtım” elde etme arzusunun, devletin ticari çıkarlarına üstün gelebileceğinden endişe duyuyoruz. Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması, Ukrayna ekonomisinin birçok sektörü için eşitsiz ticaret rejimini düzeltmenin belki de tek yoludur. DTÖ’ye katılarak ve kendi çıkarlarımızı koruyacak bir pozisyon alarak anlaştığımız bir durum.” dedi.

20 Ağustos’ta Türkiye’de şekerleme ürünleri dahil 115 mal için ek gümrük vergisi getiren bir kararname yürürlüğe girdi. AB ve Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşmaları imzaladığı ülkeler hariç, Türkiye’ye ithal edilen şekerleme ürünlerine % 15 ila % 20 oranında ek vergi uygulanacak.

Mevcut durum göz önüne alındığında, dernek, Ukrayna sorumlu makamlarını, Türkiye’nin Ukrayna şekerleme ürünlerine gümrük …

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]