Ukrayna geçen yıl AİHM’deki yeni dava sayısında üçüncü oldu

2020 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne açılan 983 yeni davadan 84’ü Ukrayna ile ilgiliydi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin AİHS kararlarının uygulanmasına ilişkin yıllık “Avrupa Gerçeği” raporunda raporunda belirtildiğine göre geçen yıl AİHM’ye toplam 983 yeni dava sunuldu. En fazla yeni vaka görülen ülkeler Rusya (218), Türkiye (103), Ukrayna (84), Romanya (78) ve Macaristan (61) oldu.

Aynı zamanda Ukrayna ile ilgili yeni dava sayısı bir önceki yıla göre azaldı. 2019’da 111 dava açılmıştı.

Ukrayna, 2020 yılında 567 dava ile AİHM’de bekleyen en çok dava görülen ülkeler arasında üçüncü oldu. Geçen yıl mahkemede bekleyen en fazla sayıda dava 1,789 dava ile Rusya Federasyonu ile ilgiliydi.

Raporda “2020 yılında, başta Ukrayna olmak üzere birçok önceki projeye ve AİHS kararlarının uygulanması bağlamında gündeme getirilen ana konulara devam edildi. Buna ek olarak, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Sekreteryası Ukrayna Parlamentosu üyeleri ve çalışanları ile Ukrayna’da Mahkeme kararlarının uygulanmasındaki parlamento denetimini güçlendirmek için çalıştı.” şeklinde ifade edildi.

Genel olarak rapor, Avrupa’daki devletlerin COVID-19 salgınına rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamada ilerleme kaydetmeye devam ettiğini gösterdi.

Avrupa Konseyi “Ancak, AİHM’nin işaret ettiği sistemik sorunların üstesinden gelmek için aktif olarak çalışmaya devam etmeliyiz. Bu tür sorunlar, güvenlik güçlerinin neden olduğu uygunsuz davranış veya ölümleri, zor tutukluluk koşullarını içerir. Bunlar aynı zamanda haklar ve özgürlükler üzerinde kısıtlamalarda devletlerarası davalar ve suistimalle ilgili davalardır.” dedi.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Maria Peichinovic-Buric raporlar ilgili görüşlerini “Bu yılki rapor, üye devletlerimizin zor koşullarda bile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyma sorumluluğunu üstlendiklerini göstermektedir.” diye ifade etti.

ukrhaber.com

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]