Arazi Piyasası Açılışı İle Ukrayna GSYİH’sını % 2 Artırabilir

Dünya Bankası Ukrayna, Belarus ve Moldova Bölgesi Müdürü Satu Kahkonen arazi pazarının açılması, önümüzdeki yıllarda GSYİH’nın % 2 oranında büyümesine katkıda bulunacağını söyledi.

Ukrinform‘un verdiği haberde açıklama, Dünya Bankası ile Maliye Bakanlığı arasında tarıma yapılan özel yatırımların hızlandırılması sonucuna dayanan programın uygulanmasına ilişkin bir kredi anlaşması imzalanması sırasında ifade edildi.

Kahkonen, “Arazi pazarının, sübvansiyonlarla eşzamanlı olarak iyileştirilmesi, tarım sektörünün verimliliğini ve şeffaflığını artıracak önlemlerin getirilmesi önümüzdeki yıllarda Ukrayna GSYİH büyümesine % 2’den fazla ilave katkıda bulunabilecektir.” dedi.

Ayrıca bakınız: Ukrayna’da Arazi Satışına İlişkin Moratoryum 2019 Sonuna Kadar İptal

Basın bülteninde ayrıca, bu programın uygulanmasının, özellikle küçük ve orta ölçekli çiftliklere borç vermek için arazinin teminat olarak kullanılabilmesi koşulunu yaratarak üretkenlik yatırımını teşvik edip tarımsal arazi piyasasının uygulanabilirliğine yardımcı olacağına dikkat çekiliyor.

Raporlara göre, Mayıs 2014’ten bu yana, Dünya Bankası Grubu Ukrayna’ya bir kalkınma politikası kapsamında dört seferde 5.6 milyar dolar yatırım kredisinin yanı sıra 500 milyon dolar tutarında gaz ödeme garantisi ve devlet politikasını 750 milyon dolar miktarında destekleme garantisi verdi. Dünya Bankası yatırım projeleri su temini, drenaj, ısıtma, enerji temini, yol yapımı, sosyal koruma ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra özel sektörün gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]