Ukraynalıların hükümete ve başbakana olan güven düzeyi önemli ölçüde azaldı

Çoğu Ukraynalı hükümete ya da lideri Gonçaruk’a güvenmiyor

Razumkov Merkezi tarafından yapılan bir ankete göre Şubat 2020’de Ukraynalıların % 28’i Ukrayna hükümetine güvenirken, % 64.5’i güvenmiyor.

Ankete göre, katılımcıların % 25’i Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruka güven duyduklarını ancak % 63’ünün güvenmediğini belirtildi.

Sosyologlara göre, son aylarda hükümete olan güven seviyesi önemli ölçüde azaldı. Eylül 2019’da, katılımcıların % 57’sinin hükümete güvendiği ve sadece % 22’sinin hükümete güvenmediği en yüksek güven seviyesi mevcuttu.

Sadece 5 ay içinde güven seviyesi yarı yarıya düşerken, Şubat ayı itibariyle katılımcıların % 6’sı Ukrayna hükümetinin faaliyetlerini tam olarak destekliyor, % 34’ü kısmi olarak desteklediğini % 51’i ise desteklemediğini belirtti..

Çalışma, Rusya‘nın işgal ettiği bölgeler hariç, Ukrayna genelinde 13-17 Şubat 2020 tarihleri arasında Razumkov Merkezi‘nin sosyolojik servisi tarafından gerçekleştirildi.

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]