Kanun değişti. Ukrayna’da borçlardan ötürü konutlara el konulabilecek.

21 Nisan 2021’den itibaren, borçların karşılığında konutlara el konulmasını yasaklayan moratoryum sona eriyor.

Bu moratoryum daha önce ardarda uzatılmıştı. Böylece mahkemeler borçlulardan gayrimenkul alma hakkına sahip olacak.

Borçlar için taşınır ve taşınmaz mülklerin tahsilatı halen devam etmektedir. Bununla birlikte, taşınır mülkle ilgili bu tür kararlar genellikle mahkemeler tarafından alınırken, özellikle borçlar karşılığında konutlara dokunulmamaya çalışıldı. Eğer ki konut sayısı tek ise bu yapılamadı. Bu durum “Yabancı para cinsinden krediler için getirilen teminattan ötürü Ukrayna vatandaşlarının mülklerinin elinden alınmasını engelleyen bir moratoryum” yasası sayesinde gerçekleşti. Ancak bu yasa 21 Nisan’da sona erecek ve bu nedenle borçluların artık herşeye hazır olması gerekiyor.

Borçluların bilmesi gerekenler

Borçlunun konutu ancak borçlunun taşınır mülkü borcunu karşılamaya yetmiyorsa alınabilir. Bununla birlikte, tüm taşınır malların bir borç ödemesi olarak tanımlanamayacağı ve tahsil edilemeyeceği de unutulmamalıdır.

Alınamayacak eşyaların ve ev eşyalarının listesi şu şekildedir:

  • Buna giyim ve ayakkabı dahildir. Yani, tek kışlık mont ve tek çift ayakkabı sizden kanunen alınamaz.
  • Çamaşırları çıkaramazlar, kişilere aittir.
  • Tek yatağı ve tek sandalyeyi alamazlar.
  • Bir kişinin fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç duyduğu yiyecekleri alamazlar.
  • Ayrıca profesyonel çalışma için gerekli araçları da alamazlar, Yani bir bilgisayarda çalışıyorsanız ve sahip olduğunuz tek şey buysa, onu elinizden alamazlar. Ancak özel jet, tek olsa bile olabilir.

Borç miktarı 20 asgari ücreti geçmiyorsa, borç için konuta el koyma hakları yoktur. Bugün için bu sınır 120 bin UAH.

21 Nisan’da sona erecek moratoryum tarafından engellenen yasaya göre döviz cinsinden kredi alınmışsa, bunun için konuta da el konulamaz. Borçlunun 140 metrekareye kadar alana sahip tek bir dairesi veya 250 metrekareye kadar alana sahip tek bir evi varsa ve içinde yaşıyorsa, bu tür konutlar da alınamaz.

Ancak 21 Nisan’dan itibaren tek konuta el konulması yasağı kaldırılacak. Böylece 120 bin UAH’ı aşan bir borç için borçlu o evi kaybedebilir.

Bundan kaçınmanın tek yolu ise bu önemli tarihten önce, alacaklıyla borcun yeniden yapılandırılması konusunda müzakere etmek olacak.

ukrhaber.com

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]