Ukrayna’da yaşayan Türklerin profili (anket)

Ukrayna’da yaşayan Türkler için yaptığımız temel profil anket sonuçlarına göre, katılımcıların % 45’i 30-40 yaş aralığında; % 55’inin sürekli oturumu bulunmakta, % 54’ü evlilik üzerinden oturuma sahip, % 51’i Kiev’de, % 80’i şehir merkezinde; % 82’si bir apartman dairesinde ve % 47’si kirada oturuyor. % 36’sı 10+ senedir Ukrayna’da yaşarken, % 70’i evli olup, evlilerin % 85’inin eşi Ukraynalıdır. % 56’sının çocuğu var ve % 63’ü lisans ve üzeri eğitime sahiptir.

Ukrayna’da yaşayan Türklerin profiline dair gerek dost meclislerinde gerekse internet üzerindeki gruplarda herkesin kendi çevresi veya duyumlarından hareketle yorumlarını çok okuduk, çok dinledik. 

Ülkede kaç Türk yaşıyor, bunu net olarak bilmiyoruz. Ukrayna göç idaresi en azından kaç kişiye ve hangi sebeple oturum verdiğini açıklarsa bilebiliriz. Tabi oturum vermiş olması kişilerin yaşamını Ukrayna’da sürdürdüğü manasına gelmese bile daha net fikir sahibi olmamızı sağlardı.

En azından elimizde fikir verebilecek bazı bilgilerin olması için bu anketi düzenledik. Çok detaylı sorularla kişilerin hem zamanını almamak, hem de cevap vermekten imtina etmesini de istemedik. Asla kişisel bilgileri almadık. Cevaplara bakarak, kişilerin kim olduğunu anlamamız mümkün değildir. 

Birebir yüzyüze veya telefonla anket yapmadığımız için belirli önkontrollerimiz olmadı. O nedenle verilen cevaplar üzerinden değerlendirme yapabilmekteyiz. Özellikle ankete katılmasını beklemediğimiz / istemediğimiz kişilerin katılımını nasıl engelleyebilirdik sorusu anketi hazırlarken kafamızı çok kurcaladı? Açıklama metninde defalarca değişiklik yaptık. Biliyoruz ki yazmak yeterli değidlir, çünkü ekseriyetle kişiler açıklamaları okumuyor, okusa da kavrayamayabiliyor.

Anketten cevap almayı beklediklerimiz öğrenciler, oturumu olup yaşamını Ukrayna dışında sürdürenler değildi. Açıklamada yazsak bile ilk soruya bu şıkları ekleyerek, en azından diğer sorulara geçmesini engellemeyi bir çözüm olarak koyduk. Diğer sorulara sadece cevap vermesini istediklerimiz geçebildi.

Nihayetinde bir internet anketi olup, istatistiksek olarak anlamlı ve yöntem olarak kesin doğru şeklinde bir iddiamız yok. Ancak sonuçların bir fikir verebileceğini ummaktayız.

Ankete Katılım Sayısı

Ankete 292 kişi katıldı ve bunun % 70’i olan 213 kişinin cevabı bizim analizimizde kullanmak istediğimiz şekilde Ukrayna’da yaşayan Türkleri içeriyordu. Kalanı öğrenci ya da oturumu olduğu halde sürekli yaşamayanları içeriyordu. Yani değerlendirmelerimiz sürekli olarak Ukrayna’da yaşadığını belirtenler üzerinden olacaktır. Ankete katılım beklentimiz 200 kişi idi. Az da olsa üzerine çıkmış olduk.

Ukrayna’daki Türkler genel olarak 30 yaş üzerinde

Ankete katılanların % 18.8’i çok genç diyebileceğimiz 20-29 yaş aralığında (40 kişi) iken, ağırlıklı olarak 30-39 yaş aralığını (95 kişi) görmekteyiz. 20 kişi 50-59 yaş aralığında bulunurken, 5 kişi ise 60 yaş üzerindedir.

Ukrayna’daki Türklerin çoğunlukla sürekli oturumu var

Ankete katılanlardan 90 kişi geçici oturumla ülkede yaşarken, 118 kişinin sürekli oturumu bulunmaktadır.

4 kişi Ukrayna vatandaşlığına geçmiş, 1 kişi de uzun süredir kaçak yaşamaktadır.

Ukrayna’daki Türkler evlilik ve çocuk üzerinden oturum alıyor

Ankete katılanların % 53.5’i evlilik üzerinden (114 kişi) oturum almışken, % 10.3’ü (22 kişi) çocuk üzerinden oturumunu almış. Ukrayna’da yaşayanların % 21.6’sı kendi şirketi üzerinden bir oturuma sahipken (46 kişi), % 9.9’u çalışma izni (21 kişi) üzerinden oturuma sahip. % 3.3’ü aile birleşimi (7 kişi), % 1.4’ü ise kurumsal görevlendirmeden ötürü (3 kişi) Ukrayna’da yaşamaktadır.

Ukrayna’da Türkler en çok Kiev’de yaşıyor

Burada şıklara yerleştirdiğimiz oblastlar Ukrayna’da en çok yaşanılan oblastlar oldu.

Ankete katılanların % 51.2’si Kiev ve çevresinde (109) yaşamaktadır. Bunun 90’ı Kiev şehir merkezindedir. Kiev’den sonra % 13.6 ile diğer olarak belirttiğimiz şehirler olurken, % 9.9 ile Odessa (21 kişi), % 8.5 ile Harkov (18 kişi) gelmektedir.

Ukrayna’daki Türkler genel olarak şehir merkezinde yaşıyor

Ankete katılanların % 80.3’ü şehir merkezinde (171 kişi) yaşadığını belirtmiştir. 36 kişi ilçede yaşarken, 6 kişi köyde yaşamaktadır.

Ukrayna’daki Türkler genel olarak apartmanda yaşıyor

Ankete katılanlardan % 81.7’si apartman dairesinde (174 kişi), % 18.3’ü ise (39 kişi) ise müstakil bir evde yaşadığını belirtmiştir.

Ukrayna’daki Türkler daha çok kirada oturuyor

Ankete katılanların % 31.9’su kendi adına evin sahibi (68 kişi) iken, ağırlıklı olarak % 46.5’si kirada (99 kişi) oturmaktadır. Kalanı eşine veya eşinin ailesine ait evde (46 kişi) yaşamaktadır.

Evde yaşayanlarda sahiplik oranı çok yüksekken, apartman dairesinde yaşayanların yarısı kirada oturmaktadır.

Ukrayna’daki Türkler genel olarak uzun süredir Ukrayna’da yaşıyor

% 19.2’si 10-15 senedir (41 kişi) Ukrayna’da yaşarken, % 16.9’su 5-10 senedir (36 kişi) Ukrayna’da yaşamaktadır. 6 kişi 25 seneden uzun süredir yaşamını Ukrayna’da kurmuş.

6 kişi henüz 1 yılını doldurmamışken 33 kişi 2 senesini doldurmamış.

Ukrayna’daki Türkler genel olarak evli

Oturum sebebinde de ağırlık olan evlilik, medeni durumda % 70.4 olarak (150 kişi) kendini göstermektedir. 17 kişi boşandığını, 46 kişi bekar olduğunu belirtmiştir.

Ukrayna’daki Türklerin eşleri ağırlıklı olarak Ukraynalı

Tahmin edilebileceği gibi 174 kişiden 147 kişinin eşi Ukraynalı iken 21’i Türk, 6’sı başka bir ülke vatandaşı.

Ukrayna’daki Türklerin yarıdan fazlası çocuk sahibi

Ankete cevap veren 195 kişiden % 44.1’i çocuk sahibi değilken (86 kişi), % 35.9’u tek çocuk (70 kişi), % 16.4’ü iki çocuk (32 kişi), 5 kişi üç, 2 kişi dedört çocuk sahibidir.

Ukrayna’daki Türkler ağırlıklı olarak yüksek eğitimli

Ankete katlanların % 63’ü lisans ve üzeri dereceye sahipken, % 8.9’u önlisans (19 kişi) % 15’i lise (32 kişi) mezunudur.

Bu anket sonucunda biriken veri kullanılarak, bir soruya cevap verenlerin diğer soruya da verdiği cevaplar üzerinden çeşitli analizleri de yapmak mümkündür. Şimdilik genel datayı paylaşıyoruz.

Ankete katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

Caner Cangül

Endüstri Mühendisi. Internet teknolojileri ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin teknik sorumluluğu ve yönetimi yanında editörlük ve çevirmenlik yapmaktadır. 8 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]