Ukrayna’da insan haklarında durum kötüye mi gidiyor? (anket)

Ilko Kucheriv Demokratik Girişimler Vakfı tarafından yapılan bir araştırmaya göre, her dört Ukraynalıdan biri (ankete katılanların % 25.8’i) Ukrayna’da insan hakları ve temel özgürlüklerin sağlanmasına ilişkin durumun son bir yılda kötüleştiğine inanıyor.

İnterfax Ukrayna ajansının haberine göre, katılımcıların % 83.9’u en önemli insan hakları değerini özgürlük olarak tanımlarken, % 72.5’i adalet, % 63.5’i güvenlik, % 60.4’ü haysiyet, % 56.8’i sorumluluk, % 56.5’i eşitlik, % 53.2’si ücretsiz kişisel gelişim, % 48.1’i yasalara uyma, % 48’i düzen ve % 46.5’i maddi destek olarak tanımladı.

İnsan hakları arasında en önemli şey, katılımcıların % 80.2’si yaşam hakkı olarak tanımlarken,% 58.7’si sosyal güvenlik hakkı,% 54.6’sı kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, % 53.7’si adil yargılanma hakkı, % 52.5’i çalışma hakkı,% 51.5’i eğitim hakkı, % 50.8’i barınma hakkı, % 45.3’ü kendi kaderini kontrol etme hakkı, % 44.2’si kendileri ve aileleri için makul bir yaşam standardına sahip olma hakkı, % 41.6’sı ise düşünce, vicdan ve din özgürlüğü olarak tanımladı.

Ukrayna’da 5 puanlık bir ölçekte insan haklarına uyulmasını değerlendirmeleri istendiğinde, katılımcılar kültürel haklara uyulmasına 3.2 puan, siyasi hakları 3.12 puan, medeni haklar ve özgürlükleri 2.91 puan, çevre haklarını 2.46 puan, sosyal ve ekonomik hakları 2.46 puan olarak değerlendirdiler.

Geçtiğimiz yıl Ukrayna’da insan hakları ve temel özgürlüklerin sağlanmasındaki değişikliklerle ilgili olarak, ankete katılanların % 5’i durumun daha iyiye doğru değiştiğini, % 25.8’i durumun kötüleştiğini, % 18’i bazı haklarda durumun iyileştiğini ama diğerlerinde kötüleştiğini, % 35.7’si pratikte hiçbir şey değişmediğini belirtirken,% 15.6’ı soruyu cevaplamakta zorlandı.

Çalışma, 6-19 Ekim 2020 tarihlerinde ZMINA İnsan Hakları Merkezi ve Ilko Kucheriv Demokratik Girişimler Vakfı tarafından Ukrayna’da UNDP tarafından yürütülen ve Danimarka Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen Ukrayna için İnsan Hakları projesinin desteğiyle gerçekleştirildi. Anket, Ukrayna hükümeti tarafından kontrol edilmeyen bölgeler dışında Ukrayna’nın tüm bölgelerinde kişisel görüşme yöntemi kullanılarak 2,002 katılımcıyla gerçekleştirildi.

ukrhaber.com

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]