Zelenskiy Ukrayna’da filyasyon yasasını imzaladı

Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy Ukrayna’da koronavirüs yayılımını önlemek için filyasyon yapılması, koronavirüsle mücadele eden sağlık personellerinin ödemeleri, koronavirüs testleri ve buna bağlı istatistiklerle alakalı kanunda değişiklik yapan yasayı imzaladı.

Vladimir Zelenskiy

Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy Ukrayna Parlamentosu tarafından 7 Mayıs’ta kabul edilen “Ukrayna’nın Sağlık Sisteminde Koronavirüsün (COVID-19) Yayılmasını Önleme Kapasitesinin Artırılması İçin Ukrayna’nın Bazı Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”u bu akşaüstü imzaladı.

Yasada, Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından oluşturulan karantina sırasında; yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay daha yürürlükte olacak şekilde mevzuatta bir takım değişiklikler getirildi.

Zorunlu filyasyon

Bu nedenle yasa, koronavirüs hastalığı belirtileri olan ve COVID-19 hastalarıyla temas halinde olan herkesin ayakta ve yatarak tedavi seviyesinde zorunlu test yapılmasını öngörmektedir. Ek olarak, hastanelerde bu tür hastalarla çalışan doktorlar, Ulusal Polis çalışanları, Ulusal Muhafızlar ve anti-salgın önlemlerin uygulanmasına dahil olan diğer çalışanlar için, bir hastayla temas halinde olup olmadıklarına bakılmaksızın, koronavirüs tespiti için zorunlu testler uygulanır. Ukrayna Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin önerileri doğrultusunda test algoritmasını düzenli olarak güncellemelidir.

Stajyerler de koronavirüsle mücadeleye çağrılabilir

Kanun, henüz bir yeterlilik kategorisine sahip olmayan stajyerleri ve uzmanları, bu tür katılımlarla ilgili kısıtlamalara tabi olarak, koronavirüsün yayılmasını önlemek için gönüllü olarak dahil etme hakkını öngörmektedir.

Koronavirüs tedavisi görenlere maaşları oranında ödeme

Sosyal korumayı arttırmak için, tıbbi kurumlarda tedavi gören veya kendi kendine tecrit edilen kişilere, hizmet süresine bakılmaksızın ortalama maaşın (gelirin) yüzde 50’si oranında geçici sakatlık ödenir. Tıbbi çalışanlar tedavi görüyorsa veya kendi kendilerini tecrit ediyorlarsa, hizmet süresine bakılmaksızın, ortalama maaşın yüzde 100’ü oranında geçici sakatlık ödeneği sağlanmaktadır.

Bakanlar Kurulu ve Ukrayna Sağlık Bakanlığı, birinci, ikinci ve üçüncü dalgalara ait koronavirüs hastalarının hastaneye yatırılması amaçlanan sağlık tesislerini ve geçici sağlık tesislerini (uzmanlaşmış hastaneler) belirlemek için bir prosedür geliştirmelidir. Ayrıca, COVID-19 ile mücadelede yer alan sağlık ve diğer işlerdeki personel, enfeksiyonu önlemek için önlemler almalı ve koronavirüs hastalarının hastaneye yatırılması için sağlık tesislerinde işyükü ile nasıl başa çıkılacağı konusunda eğitilmelidir.

Düzenli istatistikler yayınlanmalı

Hükümet ve Sağlık Bakanlığı, test sonuçları ile ayakta ve yatarak tedavi gören düzeylerde yapılan testlerin sayısı; sağlık kuruluşlarında ilaçla ya da tıbbi cihazlara bağımlı olarak tedavi görenleri; COVID-19 ile mücadelede yer alan sağlık personelinin sayısı ve nitelikleri; ilaç alımı, ilaç temini ve dağıtımı hakkında resmi web sitesinde bilgi yayınlamalıdır.

Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Yasaya karşı imza kampanyası da başlatıldı

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan yasaya karşı cumhurbaşkanlığı sitesi üzerindeki itiraz bölümünde bir imza kampanyası da başlatıldı. Haberi girdiğimiz esnada gerekli 25 bin oya karşılık 7,260 imza toplanmıştı. İmza kampanya metni şu şekildedir:

Anayasanın garantörü olarak kanun ihlallerini önlemeye çağırıyoruz. Devletin Temel Yasası’nın 28. maddesi: her insanın ve vatandaşın saygınlığına ve dokunulmazlığına saygı gösterilmesini sağlar.

Mevcut mevzuat ÖZEL olarak hastanın herhangi bir tıbbi müdahaleye rıza göstermesini getirmektedir!

Bu nedenle, lütfen belirli karantina önlemlerini dikkate alarak, kişisel dokunulmazlığa, insanların doğal haklarını ve kişinin haysiyetine saygı gösterilmesini, Ukrayna vatandaşlarının zorunlu test veya aşılama olasılığına izin vermeyin!

Caner Cangül

Endüstri Mühendisi. Internet teknolojileri ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin teknik sorumluluğu ve yönetimi yanında editörlük ve çevirmenlik yapmaktadır. 8 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]