Yurtdışında çalışan Ukraynalıların maaşları ne kadar?

OLX Work anketinin sonuçlarına göre Ukraynalı işçilerin % 80’i bin dolardan fazla maaş olursa yurtdışında çalışmak istiyor, % 10’u 2 bin dolar derken; % 21’i de bin dolardan az bir maaşla yurtdışında çalışmayı kabul ediyor.

Mevsimlik işlerde çalışan işçilerin üçte biri bin dolardan fazla maaş alırken, bunun % 50’si 1,200 dolara kadar maaş almıştır. İşçilerin % 32’sinin maaşı 700-1000 dolar iken % 18’i 500-700 dolar arasında kazanmıştır.

25 ila 54 yaş arası yurtdışında mevsimlik iş tecrübesine sahip Ukraynalıların % 76’sı erkektir.

Görüşülen kişilerin sadece % 9’u yurtdışına çalışmak için geri dönmek istemiyor.

Göçmen işçilerin % 60’ı yetersiz kazanç nedeniyle Ukrayna‘dan ayrıldığını söylerken % 40’ı ekonomik istikrarsızlık nedeniyle çalışmak için gittiğini açıkladı.

Ayrıca bakınız: Bir Milyondan Fazla Ukraynalı Asgari Ücretten Düşük Maaş Alıyor

Yurtdışında çalışan göçmen işçilerin eve geri dönmelerinin ana etkenleri maaşların düzensiz ödenmesi, işverenlerin tutumu ve kötü yaşam koşulları oldu. Ankete katılanların yarısı ailesinden uzakta oldukları için yurtdışında çalışmak istemediğini belirtmiştir.

Mevsimlik iş için gidilen ülkelerin üst sıralarında Polonya, Rusya, Çek Cumhuriyeti bulunuyor. Çoğu Ukraynalı ABD ve Almanya’ya gitmek istiyor: sırasıyla % 82 ve % 78. İki ülke, Ukrayna vatandaşlarının sonsuza dek orada kalma isteğine de sahip: katılımcıların % 46’sı ve % 45’i.

ABD göçmen işçilerin içerisinde olumlu izlenimler açısından ilk sırada yer aldı. İkinci ve üçüncü yerler sırasıyla Bulgaristan (% 18) ve Almanya (% 14) oldu.

Ankete katılan Ukraynalılar arasında negatif olarak gördükleri ülkeler Rusya, Litvanya ve Birleşik Krallık oldu. Bu ülkelere mevsimsel olarak çalışmak için geri dönmek istemiyorlar.

Ukraynalıların çoğu gelecekte Almanya’da çalışma isteklerini dile getirdi: Almanya % 47, Polonya % 46, Çek Cumhuriyeti % 35, İsveç % 18 ve İsrail % 14 oranlarında yer aldı.

Yanıt veren 10 kişiden 6’sı daha evvel Polonya’da çalışmıştır. Bunların % 43’ü imalat işlerinde çalışırken % 23’ü inşaat işlerinde çalışmıştır. Polonya’da iş arama nedenleri arasında: Ukrayna’ya yakınlık % 57 olurken, katılımcıların % 60’ı yüksek maaşlar dedi. % 26’sı için ise ülkenin benzer bir zihniyet olması önemli bir rol oynadı.

Yurtdışında çalışmaya geri dönmeye hazır olan mevsimlik işçilerin % 41’i için maaş önemlidir. Katılımcıların% 36’sı iyi işveren tutumları nedeniyle geri dönmeye hazır olduğunu söylemiştir. % 25’i ise resmi istihdam nedeniyle geri döneceğini söylerken, % 20’si çalışma koşullarının güvenli olması nedeniyle geri döneceğini belirtmiştir.

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]