Uluslararası evrak işlemlerinde kullanılan apostil nedir?

Ukrayna’da resmi işlem yapan Türk vatandaşlarının en çok karşılaştığı konulardan biri de Türkiye makamlarından alınan resmi belgelerin Ukrayna’da kullanılması sırasında istenen apostil gerekliliğidir.

Apostil şerhi nedir?

Apostil şerhi, yurtdışı makamlarınca verilen belgenin ülkemizde geçerli bir resmi evrak olduğunu kanıtlayan tasdik işlemidir.

Apostil şerhi bulunulan ülkedeki alınan resmi belgelerin diğer ülkelerde geçerli olmasını ve verilen belgenin resmi belge olduğunun kanıtlanmasını sağlayan bir şerhtir. Diğer bir değişle, örneğin tanıma tenfiz davası açacak olan kişilerin yurtdışı mahkemelerinde aldıkları kesinleşmiş kararın ülkemizde geçerli olması için apostil şerhi mutlaka olmalıdır.

Apostil şerhi içerisinde nelere dikkat etmek gerekir?

Apostil şerhi alacak olan bireylerin belgenin eksik olmamasına dikkat etmeleri gerekmektedir. Apostil şerhi içerisinde herhangi bir eksiklik ya da yanlışlık örnek olarak boşanmanın Türkiye’de tanınması ve tenfiz işlemini geçersiz kılacaktır.

Apostil Şerhi Nasıl Alınır?

Boşanma tanıma tenfiz işlemi yapmak isteyen kişilerin apostil şerhi alacakları yer, belgeyi hazırlayan makamlardır. Apostil şerhini veren makamlar her ülkede farklılık gösterebilmektedir. Örneğin Türkiye’de idari belgeler için apostil şerhi valilikler ve kaymakamlıklar tarafından verilirken, adli belgeler için apostil şehri ise adli yargı makamlarınca verilir.

Apostil şerhi veren ülkeler

Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika, Kanada, Danimarka, İsviçre, Avusturya, Belçika, Ukrayna, Rusya, Özbekistan, Hollanda, İtalya, İspanya, Norveç, İsveç, Yunanistan, Bulgaristan…

Ukrayna’da durum nedir?

Ukrayna Bakanlar Kurulu kararı gereğince Ukrayna’da “Apostille” (Apostil) koyma yetkisine sahip olan kurumlar şunlardır:

 • Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı: devlet organları tarafından verilen eğitim ve bilim ile ilgili tüm resmi evraklara;
 • Ukrayna Adalet Bakanlığı: adli organlar tarafından verilen tüm evraklara ve Ukrayna noterleri tarafından düzenlenen belgelere apostil işlerler.
 • Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: diğer tüm evraklara.

Türkiye’de düzenlenen bir belgenin Ukrayna’da geçerli olabilmesi için neler yapılır?

 1. Söz konusu belgenin sureti Türkiye’de bir noter tarafından tasdik edilir;
 2. Valilik veya kaymakamlık ya da ilgili resmi daire tarafından apostil ile tasdik edilir;
 3. Ukrayna’da bir tercüme bürosu tarafından belgenin tamamı (Apostil kaşesiyle birlikte) Ukraynaca diline tercüme edilir;
 4. Ukrayna’daki bir noter, söz konusu belgenin suretine iliştirilen tercümesini tasdik eder.

Türkiye’de düzenlenen bir belgenin Ukrayna’nın yurtdışındaki misyonlarına veya Ukrayna sınır ve gümrük makamlarına (Ukrayna’ya daha giriş yapmadan) resmi bir şekilde ibraz edilebilmesi için:

 1. Söz konusu belgenin sureti Türkiye’de bir noter tarafından tasdik edilir;
 2. Valilik veya kaymakamlık tarafından apostil ile tasdik edilir;
 3. Türkiye’de bir tercüme bürosu tarafından (Apostil kaşesiyle birlikte) Ukraynaca diline tercüme edilir;
 4. Türkiye’deki bir noter, söz konusu belgenin suretine iliştirilen tercümesini tasdik eder.
 5. Valilik veya kaymakamlık, söz konusu belgenin suretine iliştirilen tercümesini (noterin imza ve kaşesini) Apostil ile tasdik eder.

Evren Damyan
Maup Üniversitesi ve Anadolu Üniversite Hukuk Fakültesi
Yüksek Lisans Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele

Uyarı:
Bu makalede yazanlardan doğacak zararlardan dolayı Ukrhaber sorumlu değildir. Tüm yazılanlar bilgilendirme amaçlıdır, hukuki işlemler için güncel yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda profesyonel yardım alınmalıdır.

Caner Cangül

Endüstri Mühendisi. Internet teknolojileri ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin teknik sorumluluğu ve yönetimi yanında editörlük ve çevirmenlik yapmaktadır. 8 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]