Ukraynalıların yüzde 36’sı gelir düzeylerini düşük olarak değerlendiriyor (anket)

Ankete katılan Ukraynalıların %55’i için ana gelir kaynağı maaş, %30 için emekli maaşı olduğunu belirtirken, çoğunluk mevcut gelir düzeylerini düşük (%36) veya ortalamanın altında (%36) olarak değerlendirdi.

Rating Sosyolojik Grup tarafından yürütülen anketin sonuçlarına göre katılımcıların %13’ü iş ve ticaretten gelir elde ederken, %6’sı ise sosyal yardımlardan gelir elde ediyor.

Aynı zamanda, çoğunluk mevcut gelir düzeylerini düşük (%36) veya ortalamanın altında (%36) olarak değerlendirdi. Ortalama olarak belirtenlerin oranı ise %31 oldu. Sadece %8’i gelirlerini ortalamanın üzerinde veya yüksek olarak değerlendirdi.

Katılımcıların dörtte biri 10 bin UAH’a kadar aylık gelirden memnun kalacaklarını söylerken, %22’si 30 binden fazla aylık gelire ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Ukrayna’ya gelen turist sayısı yüzde 12 arttı: Turist profili

%14’ü ayda 11-15 bin, %18’si 16-20 bin, %8’si 21-25 bin, %11’i 26-30 bin UAH aylık gelire ihtiyaçları olduğunu belirtti. Araştırmacılar, kişilerin geliri ne kadar düşük olursa istenen miktarın da o derece düşük olduğunu belirtti.

Kadınlar için istenen gelirin belirgin şekilde daha düşük olduğunu ekleyen araştırmacılar, özellikle, yaşlı kadınların 10 bin UAH altında gelir istediklerini ve bundan memnun olacaklarını belirtti. Kazanç için en yüksek talep, orta yaşlı ve genç erkekler ile başkentin sakinleri arasındadır.

ukrhaber.com

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]