Ukraynalıların yarısından fazlası Ukrayna’nın bağımsız bir ülke olduğuna inanmıyor

Eylül ayında “Sosyal İzleme” Merkezi tarafından yapılan ankete katılanların % 52.7’si Ukrayna’yı bağımsız bulmuyor (ülke üzerinde önemli bir dış etkinin varlığı ve önemli alanlarda bağımsızlığa zarar).

“Sosyal İzleme” Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Olga Balakireva “Ukrayna nüfusunun kamuoyunun izlenmesi: yerel seçimlerin arifesinde değerlendirmeler ve ruh hali.” başlıklı sosyolojik araştırmanın sonuçlarına göre Ukrayna’da iktidar ve cumhurbaşkanlığı krizine dikkat çekiyor

Kamuoyu yoklamasının sunumu sırasında Balakireva, “Bugünkü iktidar krizinin halk bilinci pratik olarak Ukrayna’yı birleştiriyor,” dedi.

Ankete göre, Eylül ayında yanıt verenlerin % 64.8’i kayıtsız şartsız olarak veya daha doğrusu Ukrayna’daki hayatın her sonraki cumhurbaşkanı ile daha da kötüye gittiğini kabul ediyor; % 27.0’si bu ifadeye kesinlikle katılmıyor. % 8.2’si ise cevap vermekte zorlandı.

Balakireva “Bana göre, bu sonuçlar daha çok bir iktidar krizini ve cumhurbaşkanlığı krizini; başkanın toplumdaki rolünü gösteriyor, çünkü … görüyorsunuz, toplamda neredeyse % 65, yani üçte ikisi Ukrayna’daki her cumhurbaşkanı ile hayatın daha da kötüye gittiği ifadesine katılıyor.. İlginç bir şekilde, bölgeden bağımsız olarak, belirli farklılıklar olmasına rağmen ortak bir görüş var. Ancak yine de batı bölgesinde bile yarıdan fazlası bu görüşe katılıyor.” dedi.

Batı bölgesinde ankete katılanların % 55.8’si; Merkez bölgede yanıtlayanların % 66,3’ü; Doğu bölgesinde % 64.1; Güney bölgesinde ankete katılanların % 78.3’ü bir sonraki başkanla hayatın daha da kötüye gittiğine inanıyor.

Ukrayna bağımsız mı?

Ankette katılımcılara bugün Ukrayna’nın bağımsız bir devlet olup olmadığı soruldu. % 52.7 olumsuz yanıt verirken, % 35.3 olumlu yanıt verdi. % 12’si ise yanıtlamakta zorlandı.

Anket katılımcılarına Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy‘nin kararlarında bağımsız olup olmadığı veya diğer devletlerin ve uluslararası kuruluşların eylemlerini etkileyip etkilemediği soruldu.

% 38.9’u bazı konularda bağımsız olduğunu düşünürken, % 39.2’si bazılarında bağımlı diye düşünmektedir. % 11.7’si tamamen bağımlı olduğunu düşünürken % 10.2’si ise cevap vermekte zorlandığını söylemiştir.

Zelenskiy’nin kısmen veya tamamen bağımlı olduğunu düşünenlerin % 55.6’sı bu etkiyi zararlı olarak değerlendirirken, % 36’si eşit derecede zararlı ve yararlı, % 2.8’si faydalı buldu. % 5.6’si yanıt vermekte zorlandı.

Bakanlar Kurulu, yanıt verenlerin % 41.2’si tarafından kısmen bağımlı kabul edildi. Tamamen bağımlı olduğunu düşünenler % 36.7 iken, tamamen bağımsız olduğunu düşünenler % 9.2 oldu. % 12.9’u yanıt vermekte zorlandı.

Araştırma 20-29 Eylül tarihlerindeki sahada 3.014 kişiyle ikamet edilen konutlarda kişisel görüşme yöntemi ile yapılmış olup, standart örnekleme hatası % 1.1-1.9’dur.

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]