Ukraynalıların yarısı maaşını elden alıyor; gölge ekonomi büyüyor

Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü’nün Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen bir çalışmasının sonuçları yayımlandı.

Araştırmada işletmelerle görüşüldü ve ülkedeki gölge ekonomi seviyesi değerlendirildi. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular değerlendirildiğinde Ukraynalıların % 45’inin maaşı elden aldığı sonucu ortaya çıktı.Gölge ekonomi ise bir önceki yıla göre % 1.5 büyüyerek % 47.2’ye ulaştı.

Ülkenin gölge ekonomisinin üç bileşeninden en önemlisi, reel işletme gelirlerinin gizlenmesidir. Genel yapı içerisinde bu oran % 56,7’dir.

Bakınız: 2020’de Ukrayna’da emekli maaşlarında ortalama % 16.5 artış olacak

Çalışanların kayıt dışı istihdamı % 21.9 çıkarken, % 21.4’ü de zarflarda emeğinin karşılığını almaktadır. Bununla birlikte, her bir göstergeye ayrı ayrı bakıldığında, durum daha da korkutucu bir hal alıyor. Böylece, geçtiğimiz yıl Ukraynalı işletmelerin gelirlerinin % 40’ı mali makamların kapsamı dışında kalmıştır. Ve ortalama bir Ukrayna şirketinin her üç çalışanında biri aslında resmi olarak çalışmamaktadır.

Ukraynalıların maaşlarının % 45’i ise resmi olarak ödenmezken; araştırmacılara göre, Ukrayna ekonomisinin % 47.2’si (GSYİH’ye göre) gölgede kalmıştır.

2018 yılında 2017 ile karşılaştırıldığında durumun daha da kötüleştiği not edilmiştir. Gölge ekonomi seviyesi % 0.4 artarken gayri resmi olarak kayıtlı çalışanların oranı ise % 3 artmıştır.

Haberin tamamı ve orjinalini okumak için: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=897

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]