Ukraynalıların neredeyse yarısı ülkeyi IMF’nin yönettiğine inanıyor (anket)

Demokratik Girişimler Fonu ve Razumkov Merkezi, Ukraynalıların % 45’i ülkenin Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından dışarıdan yönetildiği tezine katıldığı yeni bir kamuoyu anketinin sonuçlarını açıkladı.

İMF-Ukrayna

Aynı zamanda, ankete katılanların % 38’i, bu tür bir işbirliğinin devlete gerekli ekonomik yardımı sağladığına inanıyor. % 17 ‘si ise kararsız veya dile getirilen tezlere katılmıyor.

Ukrayna’nın batısında, IMF’nin daha çok bir yardımcı olduğu görüşü baskınken, ülkenin güney ve doğusunda IMF’in ülkenin yönetiminde olduğu sonucu çıkması dikkate değerdir. 18-29 yaş arası gençlerde IMF’yi en çok destekleyenler batıda % 44 iken güney ve doğuda bu oran % 32’dir. 60 yaş ve üstü katılımcılarda ise batıda % 52 olan oran güney ve doğuda % 35 çıkmıştır..

Genel olarak, Ukrayna’nın IMF tarafından dışarıdan yönetildiği tezine katılan Ukraynalıların dağılımı:

  • Batı Ukrayna’da: % 26;
  • Merkez Ukrayna’da: % 40;
  • Güney Ukrayna’da: % 62 – güneyde;
  • Doğu Ukrayna’da: % 61.

IMF’in sadece yardım ettiği tezine ise, Batı’da yanıt verenlerin % 58’i, Merkez’de % 43’ü Güney ve Doğu’da ise % 21’i katılmaktadır.

Çalışma, 14-19 Ağustos 2020 tarihleri arasında, Ukrayna’nın tüm bölgelerinde 2022 katılımcı arasında gerçekleştirildi. Teorik örneklem hatası % 2.3’tür..

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]