Ukraynalılar Ukraynacanın tek devlet dili olması gerektiğine inanıyor (anket)

Razumkov Center ve Demokratik Girişimler Vakfı tarafından Kırım ve işgal altındaki Donetsk ve Lugansk bölgeleri hariç Ukrayna’nın tüm bölgelerinde 18 yaş üstü 2018 denekle gerçekleştirilen ankete göre Ukraynalılar ekseriyetle Ukraynacanın tek devlet dili olmasını desteklerken Ukrayna’daki Rusça konuşan vatandaşların haklarının ihlal edilmediğini belirtti.

Ukrayna’da Rusçanın özel hayatta özgürce kullanılabileceği ancak tek devlet dilinin Ukraynaca olması gerektiği fikri Ukraynalıların % 66’sı tarafından paylaşılıyor. Ankete katılanların % 18’i, devletin bazı bölgelerinde Rus diline resmi dil statüsü vermenin uygun olduğuna inanıyor. Demokratik Girişimler Vakfı’nın sitesinde paylaşılan ankete göre;

  • Ukraynalıların büyük çoğunluğuna göre, Ukrayna dili Ukrayna’nın bağımsızlığının önemli bir özelliğidir – vatandaşların % 72’si buna inanıyor, yaklaşık % 25’i buna katılmıyor. Batı’da bu görüş tamamen hakimken, bölge sakinlerinin sadece % 3’ü bu ifadeye katılmadığını belirtmiştir. Ukrayna’nın merkezinde, % 77’si dili bir bağımsızlık niteliği olarak görürken, görmeyenlerin oranı % 20’dir. Doğu bölgelerinde bu ifadeye katılmayanların oranı % 49.
  • Ukraynalıların % 20’si Ukraynaca dil gelişiminin sorunlarını öncelik olarak görüyor. Diğer % 44’ü, ülkenin daha acil ihtiyaçları olduğunu kabul etmelerine rağmen, Ukrayna dilinin gelişimini önemli bir sorun olarak görüyor. % 33’ü bu sorunları ikincil olarak değerlendiriyor. Batı bölgesinde, çoğu insan bu sorunların çok önemli olduğunu düşünürken (% 42’ye karşı % 4), Doğu bölgesinde dil gelişimi sorunları % 55 ile ikincil olarak algılanmaktadır.
  • Ukraynalıların çoğunluğu (% 52) Ukrayna’da Rusça konuşan vatandaşların haklarının ihlal edilmediğine inanıyor. Diğer % 26’sı bazı durumlarda Rusça konuşanların haklarının ihlal edildiğine inanıyor, % 10’u sürekli ihlallerden bahsediyor. Batı’da hakların ihlal edilmediğine inananlar % 76 iken çoğunlukla Orta Ukrayna’da yaşayanlar bu görüşü destekliyor. Doğu bölgesinde, tam tersine, Rusça konuşma haklarının sürekli (% 21) veya bazı durumlarda (% 40) ihlal edildiğine inanan çok daha fazla insan var.
  • Ukraynalıların % 51’i, işgal altındaki Kırım ve Donbass bölgelerindeki Ukraynaca konuşan insanların dil haklarının ihlal edildiğine inanıyor (% 25’i sistematik ihlaller bildiriyor ,% 26’sı ise bireysel vakalar). Diğer % 19’u dil hakkı ihlali olmadığına inanıyor ve ankete katılanların neredeyse üçte birinin (% 31) bu konuda bir fikri yok.
  • Ukraynalıların çoğunluğu (% 66), Ukrayna’daki Rus dilinin özel hayatta serbestçe kullanılabileceği konusunda hemfikirdir, ancak tek devlet dili Ukraynaca olmalıdır. Diğer % 18’i Rusçaya bazı bölgelerde resmi statü vermeyi uygun buluyor ve % 13 oranında insan Rusça’nın da Ukrayna genelinde bir devlet olması gerektiğine inanıyor. Batı’da ve Merkezde Rus dilinin durumu konusunda fikir birliği bulunurken, Güney bölgesinde çoğunluk da Ukraynacayı tek devlet dili olarak korumayı uygun görmektedir (% 62). Doğu bölgelerinde % 33’ü Rusçanın tek bir devlet dili olması gerektiğini belirtirken, % 32’si Rusçaya bölgesel statü verilmesini, % 31’i ise ülke genelinde Rusçaya resmi statüsü verilmesini desteklediği belirtmiştir.
  • Ukraynalıların büyük çoğunluğu (% 82) devlet başkanları ve memurların mesai saatleri içinde devlet dilinde iletişim kurmaları gerektiği konusunda hemfikir. Güney ve Doğu’da ikamet edenlerin çoğu (sırasıyla % 82 ve % 63) buna katılıyor.
  • Benzer şekilde, tüm bölgelerdeki Ukraynalıların büyük çoğunluğu, tüm vatandaşların devlet dilini konuşması gerektiği konusunda hemfikir: Genel olarak, Ukraynalıların % 79’u katılıyor, % 16’sı katılmıyor. Doğu’daki çoğunluk buna katılmıyor (% 28), ancak çoğunluk (% 65) bu bölgedeki vatandaşların zorunlu devlet dili bilgisini de destekliyor.
  • Tüm bölgelerde, çoğu okul dersinin devlet dilinde öğretilmesi de onaylanmıştır. Genel olarak, Ukrayna’da % 77 bunu desteklerken, % 17 karşı çıkıyor.
  • Dil kotaları Ukraynalıların % 65’i tarafından destekleniyor, ancak durum daha bölgesel olarak belirli. Bu girişimin mutlak onayı Batı’da % 95 ile olurken, çoğunluğun yaşadığı Merkez’de (% 71 destek, % 26 karşı) ve Güney’de ( % 46 destek, % 40 karşı karşı) şeklindedir. Doğu bölgesinde böyle bir adımı onaylamayan daha fazla insan var (% 38 destek,% 56 karşı).

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]