Ukraynalılar için Ukraynacanın yeri ve önemi (anket)

Razumkov Center Sosyolojik Araştırmalar Merkezi ve Demokratik Girişimler Vakfı tarafından yapılan ankete katılanların % 72’si Ukrayna dilini Ukrayna’nın bağımsızlığının önemli bir özelliği olarak gördüğünü; % 60.8’i evde Ukraynaca konuştuğunu belirtmiştir.

Ukraynalılar için Ukraynacanın yeri ve önemi

2 bin yetişkin katılımcıyla yüzyüze yapılan görüşmede katılımcılara, kendilerine göre Ukraynacanın Ukrayna’nın bağımsızlığının önemli bir özelliği olup olmadığı sorulmuştur. Anket sonuçlarına göre Ukraynalıların % 72’si Ukraynacayı Ukrayna’nın bağımsızlığının önemli bir bileşeni olarak görürken, % 25’i görmediğini belirtmiştir.

Katılımcıların % 42.9’u kesinlikle evet, % 28.7’si büyük olasılıkla evet, % 13’ü büyük olasılıkla hayır, % 11.7’si kesinlikle hayır, % 3.7’si yanıtlaması zor cevabını vermiştir.

Toplamda yanıt verenlerin % 24.7’si Ukrayna dilini Ukrayna’nın bağımsızlığının önemli bir özelliği olarak görmemektedir.

Ukrayna dilini Ukrayna’nın bağımsızlığının önemli bir özelliği olarak gören katılımcıların % 97’si batı bölgelerinden, % 77’si Ukrayna’nın merkez bölgelerinden iken; bu ifadeye katılmayanların % 49’u Ukrayna’nın doğu, % 33’ü güney bölgelerindendir.

Ukraynacanın Gelişim Sorunları

Ankete katılanların % 20’si Ukrayna dilinin gelişimiyle ilgili sorunları öncelikli, % 44’ü ülkenin daha acil ihtiyaçları olduğunu kabul etmelerine rağmen önemli, % 33’ü ise ikincil sorun olarak görmektedir.

Batı bölgelerinde bu sorunları birincil derecede önemli bulanlar % 42 iken, doğu bölgelerinde ise dil gelişimi sorunlarının ikincil olarak algılanma düzeyi % 55 seviyesindedir.

Ukraynalıların evde en çok hangi dili kullanıyor?

Ukraynalıların % 60.8’i evde Ukraynaca konuşurken, ankete katılanların % 36’sı evde Rusça konuşuyor; % 1.4’ü başka bir dili kullanırken % 1.6’sı soruya cevap vermekte zorlandı.

Batı Ukrayna’da yaşayan katılımcıların % 95.8’i evde Ukraynaca konuşmaktadır.

Güney Ukrayna’da % 29.9, doğuda ise % 21.8’i evde Rusça konuşmaktadır.

Ukrayna’da Rusçanın Statüsü Ne Olmalıdır?

Ankete katılanların % 66’sı Ukrayna’daki Rusça dilinin özel hayatta serbestçe kullanılabileceğini ancak tek devlet dilinin Ukraynaca olması gerektiğini; % 18’i Rusçaya belirli bölgelerde resmi statü vermenin uygun olduğunu düşündüğünü; % 13’ü Rusçanın Ukrayna genelinde devlet dili olması gerektiğini belirtirken % 3.5’i cevaplaması zor demiştir.

Özellikle doğu bölgelerinde, % 33’ü tek bir devlet dilinin Ukraynaca olarak kullanılmasını; % 32’si Rusçaya bölgesel statüsü verilmesini ve % 31’i ülke genelinde Rusçaya resmi statü verilmesini istemektedir.

Ayrıca ankete katılanların % 82’si tüm devlet başkanlarının ve memurların mesai saatleri içinde devlet dilinde iletişim kurması gerektiğine inanırken; % 14’ü bu görüşe katılmadığını belirtmiştir.

Not: Anket işgal edilmiş Kırım ile Lugansk ve Donetsk’in bazı bölgeleri hariç olarak yapılan ankette 2 bin yetişkin katılımcı ile yüzyüze görüşme yapılmıştır.

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]