Ukraynalılar giderek daha yüksek oranda süpermarketlere yönelmeye başladı (anket)

SSCB’de sürekli yokluk dönemlerinde, Ukraynalıların yiyecek satın alırken temel sorunu “bir şey nereden alınır?” iken, yıllar içinde bu sıkıntı yerini süpermarketlerin, dükkanların raflarındaki bol miktarda ürünle birlikte “Doğru ürünler nereden satın alınır?” sorununa bıraktı.

Research & Branding Group tarafından Eylül ayında yapılan anketin sonuçlarına göre bugün Ukraynalılar genellikle üç tür perakende satış noktasından yiyecek almayı tercih ediyor:

  • Süpermarketler (% 57);
  • Pazarlar (% 46)
  • Küçük marketler (% 41).

Çok daha az sıklıkla, bu tür satın alımlar toptan marketlerde (% 8), büfe ve kiosklarda (% 3) veya diğer perakende satış noktalarında da yapılmaktadır. Ukraynalıların kendi çiftliklerinde üretilen ürünleri tüketmeleri oldukça nadirdir (% 5).

2016 yılında süpermarketlerden yapılan alışveriş % 43 iken, 2020 yılında bu oran % 57’ye yükselmiştir. Aynı dönemde oturulan yer yakınındaki küçük dükkanlardan alışverişlerde de % 37’den % 41’e bir artış olmuştur.

Aynı zamanda, kendi ürettikleri ürünleri tüketenlerin oranı ise keskin bir düşüş göstermiştir. 2016’da bu oran % 18 iken, 2020’de % 5’e düşmüştür. Aynı şekilde sokak satıcılarından satın almalarda da oran % 4’ten % 1’e gerilemiştir.

Kentte ve kırsalda farklılıklar

Ukraynalıların yaşadığı yerleşim türü, yiyecek satın alacak yer seçiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, bölge merkezlerinde ikamet edenler % 77 oranında süpermarketleri tercih ederken, sıradan şehirlerde yaşayanlarda bu oran % 61 ve kırsal alanlarda % 32’dir.

Buna ek olarak, kent sakinlerinin pazarlardan yiyecek alışverişi % 50 iken, kırsalda yaşayanlarda bu oran % 38’dir. Daha çok, “evin yakınındaki” küçük dükkanlardan bakkaliye alımı köy sakinleri arasında (% 58) ve sıradan şehirlerde (% 38) gerçekleşmektedir.

Yaş grubuna göre farklılıklar

Özellikle 50 yaş üzeri Ukraynalıların daha gençlere göre süpermarketlerden ziyade pazar ve evin yakınındaki küçük dükkanları tercih ettiği görülmektedir. 60+ yaş grubunda süpermarketlerin kullanımı % 46 iken, 30-39 yaş grubunda bu oran % 64’tür.

Kaliteden memnuniyet

Bugün Ukraynalıların yaklaşık üçte ikisi (% 67) satın alınan ürünlerin kalitesinden bir dereceye kadar memnun. Bu verileri 2016 yılında yapılan benzer bir anketin sonuçlarıyla karşılaştırırsak Ukraynalıların gıda ürünlerinden memnuniyet düzeyinin % 25 arttığını, kalitesinden memnun olmayanların oranının ise % 23 azaldığını görebiliriz.

Ek olarak, ikamet edilen bölgenin satın alınan gıdanın kalitesinden memnuniyet üzerinde küçük bir etkisi vardır. Örneğin, ülkenin Merkezinde ikamet edenler arasında, satın alınan ürünlerin kalitesinden memnuniyet % 73 iken, Güney’de % 63 ve Doğu’da % 62 şeklindedir.Doğu bölgelerinde ikamet edenler arasında, ürün kalitesinden memnun olmayanların oranı % 33 ile, ülkenin merkezinde ikamet edenlere (% 23) göre daha yüksektir.

Anket sonuçları pdf dosyası: 

ukrhaber.com

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]