Ukraynalı işletmelerin İngilizce yeterlilik seviyesi (araştırma)

EnglishDom online eğitim okulu tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre Ukrayna şirketlerinin çalışanlarının yalnızca % 21’i yabancı ortaklarla çalışmak için yeterli düzeyde İngilizce biliyor.

İngilizce yeterlilik seviyesi

EnglishDom, kurumsal eğitimin bir parçası olarak dili öğrenen 114 şirketten 1,032 çalışan ankete katıldı.

Eğitimin başlangıcında, çalışanların % 54’ü başlangıç seviyesinde, % 25’i orta-öncesi seviyesindedir. Yabancı ortaklarla çalışmak için yeterli düzeyde İngilzceyi ise öğrencilerin % 21’i bilmektedir, bunların % 15’i orta ve % 6’sı üst-ortarta ve üst grubundadır.

Kurumsal öğrencilerin % 45’i orta düzey yöneticilerden oluşurken, % 20’si üst düzey yöneticiler ile % 20, % 35’i de personelin geri kalanından oluşmaktadır.

EnglishDom’un kurucu ortağı ve başkanı Maksim Sundalov‘a göre, EF EPI çalışmasına göre “İngilizce yeterliliği açısından 100 ülke ve bölge değerlendirmesi”, bir ülkedeki İngilizce yeterlilik seviyesi ile ekonomik gelişiminin göstergeleri arasında doğrudan bir ilişki vardır. Böylece, ikinci dil olarak İngilizce bilgisinin yüksek olduğu ülkelerde kişi başına düzeltilmiş net gelir 37 bin dolar iken, Ukrayna dahil düşük seviyeli ülkelerde 6 kat daha az ve sadece 6 bin dolar seviyesindedir.

EnglishDom tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ankete katılanların % 61’inin yabancı ortaklarla özgürce iletişim kurmak için İngilizce öğrenmek isterken, % 7’si ticari yazışmalar için ve % 6’sı orijinalin dilinde profesyonel literatür okumak için öğrendiği ortaya çıktı. Genel ileri eğitim için % 17, iş gezileri için % 8, sınavı geçmek için eğitim alanlar ise % 1.

En çok ağırlık, ağır sanayi ve BT’deki kurumsal İngilizce eğitimine verilmektedir. Böylece, ağır sanayi şirketlerinden kurumsal öğrenciler % 39, BT % 19 ve finans % 14 oranındadır. Ardından % 7 ile gıda endüstrisi geliyor, tarım ticareti % 5, ticaret % 3, ilaç sektörü % 3, medya % 3, turizm % 2, reklamcılık % 2 ve diğerleri şeklindedir.

Şirketleri sayesinde İngilizce öğrenen en yüksek insan sayısı % 27 ile Kiev’de bulunurken, Dnipro’da % 10, Harkov’da % 8, Odessa ve Lviv’de % 6’dır.

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]