Ukrayna’da pahalı gaz şeker fabrikalarını zarara uğrattı: ithal şeker getiriliyor

Ukraynalı sanayiciler, başbakandan gelecek yıl için devlet bütçesinden sübvansiyon sağlanmasının yanısıra şeker üreticileri için doğalgaz fiyatını düşürme imkanlarının bulunmasını istediler.

Ukrayna Sanayiciler ve Girişimciler Birliği’ne göre, şekerdeki dış ticaret göstergeleri, “gaz fiyatlardaki anormal artış” ile ilişkilendiriliyor. Bu yılın ekim ayında şeker ithalatı %65.7 artarak 179 milyon dolara, ihracat ise %53.4 azalarak 3.75 milyon dolara ulaşırken, Eylül ayında yurtdışına satışlar %97.2 düştü.

Bu bağlamda, sektör temsilcileri şimdiden Başbakan Denis Şmigal ile temasa geçti. İş dünyası, yetkililerden 2022 için devlet bütçesinde şeker üreticilerine ton başına 150 UAH tutarında sübvansiyon sağlamalarını istiyor. Tutar, satılan hammadde hacmiyle orantılı olarak hesaplanacaktır.

Sanayiciler “Böyle bir program, tarım işletmelerinin sadece şekerpancarı üretim alanı artırmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda üreticileri de gölge piyasadan çıkaracak.” dedi.

Ayrıca hükümeti şeker üreticileri için doğalgaz fiyatını düşürmenin yollarını bulmaya çağırdılar. Böylece fabrikaların en az 300 milyon metreküp kaynağa ihtiyacı olacak.

Beta Mühendislik Lviv bölgesinde bir bitüm üretim tesisi kuracak

İş dünyası temsilcileri Başbakana hitaben yaptıkları konuşmada “Doğalgaz fiyatlarındaki artış nedeniyle bazı işletmeler üretimi organize edemiyor ve buna yatırım yapan tarım üreticileri önemli kayıplar yaşıyor.” dedi.

Geçen yıl 33 fabrikadan 29’u tamamen faaliyete geçti. 2021’de çoğu işletme enerji fiyatlarındaki artıştan dolayı zarar etti.

Ukrayna’da kârlılığın düşmesiyle bağlantılı olarak, şeker pancarı ekilen alan sürekli azalmaktadır. Bu aşamada 206 bin hektar alana ekim yapılmaktadır.

ukrhaber.com

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]