Ukrayna’da kamu hizmetleri online sisteme geçecek

Cumhurbaşkanının web sitesinde bildirildiğine göre Vladimir Zelenskiy, idari işler alanında bir dizi inovasyon sağlayan bir kararname imzaladı.

647/2019 No’lu “Kaliteli kamu hizmetlerinin sağlanmasına yönelik bazı tedbirler üzerine” 5 Eylül 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir .

Kamu kurumlarındaki işlemlerin peyderpey elektronik ortama aktarılmasını, vatandaşın bekleme sürelerini azaltacak tedbirleri alınması, yardım hatları, online erişilebilirliğin arttırılması, sıkça sorulan sorular hazırlanarak vatandaşın işinin kolaylaştırılmasından kamu hizmetleri sunulurken uygulanan prosedürleri basitleştirmeye kadar 14 alt başlıkta önlemler ve yapılması gerekenler silsilesi yayınlanmıştır.

Burada öne çıkan, çok yavaş işleyen kamu hizmetlerinin online ortama taşınması ve kurumlar arasında online iletişim kurularak işlemlerin hızlandırılmasının devletin en üst temsilcisi tarafından ortaya konulmuş olmasıdır.

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]