Ukrayna’da işten çıkarma ve kıdem tazminatında düzenlemeler (yasa tasarısı)

Verkhovna Rada’da kabul edilen “Emek Üzerine” yasa tasarısı işçilerin işverenin inisiyatifiyle işten çıkarılması için yeni kurallar öngörüyor.

İşten çıkarılma koşulları, bir kişinin kuruluşta çalıştığı yıl sayısına bağlı olacaktır. Ancak 15 günden az olamayacaktır.

“İşveren, 10 yılı aşkın bir süredir şirkette çalışanı bilgilendirmeli ve 90 gün içinde üç ay boyunca maaş ödemelidir. Ancak bir kişi daha erken ayrılmak istiyorsa, o zaman bu günler için çift ücret ödenerek telafi edilmelidir.” dedi.

Yani, 60 günlük çalışma yerine, 120 günlük maaş miktarında tazminat alabilir ve hemen bırakabilirsiniz.

“İşverenler işten çıkarılacağını bilen ve motivasyonu düşmüş bir çalışanla yollarını hemen ayırmaya oldukça hazırlar. Böyle bir çalışan son haftalar veya aylarda üretkenlik göstermediği gibi hatta zarar vermeye bile başlayabilir.” dedi. İşverenin inisiyatifinde sözleşmenin feshi halinde tazminat en fazla altı aylık ortalama maaş alabilir.

Yeni yasa, bir öncekinde yer alan 12 gerekçe yerine, bir iş sözleşmesini feshetmek için 8 grup gerekçesini belirleyecek. 3 yaşın altındaki çocuklar için doğum izni bulunan ve doğum izni alan kadınların işten çıkarılması yasaklanmaya devam edecektir, ancak işletmenin tasfiyesi durumunda iş bulma yükümlülüğü ortadan kalkmıştır. Ayrıca, yeni tasarı, yürürlükte olan 14 yaşın altında çocuğu bulunan bekâr annelerin işten çıkarılma yasağına değinmemektedir.

Buna ek olarak, yeni kurallar uyarınca, tazminatın reddedilmesi durumunda bile işçinin işten çıkarılma yılında ve bir önceki yılda kullanmadığı izin günleri tazminata tabi olacaktır.

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]