Ukrayna’da geciken tüketici kredi ödemelerindeki cezalara muafiyet getirildi

Ukrayna parlamentosunda, 1 Mart – 30 Haziran 2020 döneminde Ukraynalıların tüketici kredilerinde oluşacak gecikmelerde faiz ve para cezalarına muafiyet getiren yasa kabul edildi.

ilgili yasa tasarısında “1 Mart – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında tüketici kredisi sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilememesi durumunda (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu ödeme yükümlülüklerini yerine getirme döneminde tüketici gecikmesi dahil), tüketici bu durum için alacaklıya karşı gecikme cezalarından muaftır.” denildi.

Yasa normu, sadece bankalar tarafından değil, aynı zamanda finansal şirketler tarafından verilen tüm tüketici kredileri için geçerlidir.

Yasanın getirdiği avantajlar nedir?

  • 30 Haziran’a kadar tüketici kredilerinin geri ödemesinde gecikme olması durumunda bireyler para cezasından ve cezalardan muaftır;
  • Tüketici, bu tür bir gecikme durumunda, borçluya, tüketicinin yükümlülüğünün yerine getirilmesindeki gecikme (yerine getirilmemesi, kısmi yerine getirilmesi) için ödenmesi gereken (para cezası, faiz) ve diğer ödemeleri ödeme yükümlülüğünden kurtulur. Ayrıca faiz oranının artırılması yasaktır.

1 Mart – 31 Temmuz 2020 arasında tüketici kredisi sözleşmesi kapsamında (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüketici kredisi gecikmesi de dahil olmak üzere) Medeni Kanunun 1056-1’in dördüncü bölümünde öngörülenler dışındaki nedenlerle kredi kullanımında faizin artırılması yasaktır.

Bu yasa hangi krediler için geçerlidir:

  • Tüketici kredileri için;
  • Tüketici Kredileri Yasası tarafından düzenlenmeyen krediler, örneğin rehinci krediler veya bir aya kadar olan krediler veya asgari ücretten daha düşük krediler veya faizsiz krediler veya kredili mevduat için.

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]