Ukrayna’da anadili Rusça olanların % 23’ü dilleri hakkında olumsuz tutumlarla karşı karşıya

İlko Kuçeriv Demokratik Girişimler Vakfı’nın Siyasi Sosyoloji Merkezi ile ortaklaşa yürüttüğü anketin sonuçlarına göre anadili Ukraynaca olan vatandaşların % 14.2’si, anadili Rusça olanların % 23.4’ü Ukrayna’da anadilleri nedeniyle kendilerine karşı olumsuz bir tavırla karşı karşıya kalmaktadır.

Фото: Наш Киев

Halk Ukraynaca bilmeli midir?

İlko Kuçeriv Demokratik Girişimler Vakfı’nın Siyasi Sosyoloji Merkezi ile ortaklaşa yürüttüğü anketin sonuçlarına göre, katılımcıların % 79’u tüm Ukrayna vatandaşlarının devlet dilini bilmesi gerektiğine inanmaktadır. Ankete katılanların % 40’ı tüm Ukrayna vatandaşlarının devlet dilini bilmesi gerektiği tezine tamamen katılırken, % 39’u buna kısmen katıldığını belirtmektedir. % 12’si katılmadığını belirtirken, % 4’ü ise kesinlikle katılmıyor.

Aynı zamanda, Ukraynalıların % 51’i, tüm memurların mesai saatleri içinde Ukraynaca iletişim kurması gerektiğine inanmaktadır. % 31’i ise buna katılmaya meyillidir.

Eğitim Kurumlarında Ukraynacanın Kullanımı

% 45’i açık bir şekilde devlet eğitim kurumlarında çoğu konunun Ukraynaca öğretilmesi gerektiği görüşünü paylaşmaktadır. % 32’si buna daha çok katılırken, % 11’i katılmıyor ve % 6’sı kesinlikle katılmıyor.

Aynı zamanda, ankete katılanların sadece % 20’si dil konusunu bir öncelik olarak görüyor. % 44’ün görece çoğunluğu bunu önemli bulurken % 33’ü ikincil bir mesele olarak görmektedir.

Ukraynalıların hizmet sektöründe Ukrayna dilinin zorunlu kullanımının başlatılması konusundaki tutumları da belirsiz: sadece % 26’sı tamamen destekliyor (ülkenin batısında bu oran % 46), % 28’i daha çok destekliyor, % 21’i ise tercih ediyor ama desteklemiyor. % 15’i ise tam olarak bu durumu desteklemediğini belirtmektedir. (doğu bölgelerde görece bu oran% 36’dır).

Aynı zamanda, Ukraynaca konuşan vatandaşların % 12.2’si anadilleri nedeniyle bazen kendilerine karşı olumsuz tutumlarla karşılaştıklarını,% 2’si de sık sık kendileriyle yüzleştiklerini söyledi. Aynı zamanda, bu göstergeler Rusça konuşanlar arasında daha yüksektir: sırasıyla % 19.9 ve % 3.5.

Anket, 16-27 Şubat tarihlerinde, Ukrayna’nın yetişkin nüfusunu temsil eden bir örneklemle 2003 katılımcıyla gerçekleşmiştir.

Anketin sonuçları , Ukrayna dilinin devlet dili olarak işleyişini sağlama yasasının kabulünün ikinci yıldönümü münasebetiyle 23 Nisan’da yayınlandı.

Daha önce Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü tarafından yapılan bir anketin sonuçlarına göre Ukraynalıların % 38.8’inin evde sadece Ukraynaca ve % 36.4’ünün sadece Rusça konuştuğu açıklanmıştı.

ukrhaber.com

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]