Ukrayna yolsuzluk algısı sıralamasında kısmen iyileşerek 117. sıraya geriledi

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün araştırma verilerine göre Ukrayna, yolsuzluk algısı açısından dünyada 117. sırada yer aldı. Geçen yıla göre konumunu dokuz sıra iyileştirdi.

Ukrayna yolsuzluk endeks değerinde 30 puanla 180 ülke arasında 117. sırada yer alırken, Türkiye ise 40 endeks puanı ile 86. sırada yer aldı.

Organizasyona göre, 2020 yılında, yargı yetkisine sahip Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi’nin açılması ve Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı’nın yeniden başlatılması sayesinde Ukrayna’nın endeksteki konumu iyileşti.

Çalışma, “Bu olaylar, Ukrayna’da o zamana kadar ancak kısmen çalışabilecek bir yolsuzlukla mücadele altyapısı oluşturma zincirini nihayet tamamladı.” denildi.

Olumlu sonuçlar, NABU’ya gizli soruşturma eylemlerini, bağımsız olarak yürütme hakkı veren yasanın uygulanmasından da etkilendi. Ayrıca Uluslararası Şeffaflık Örgütü’ne göre olumlu değişimler, yasadışı zenginleştirme sorumluluğunun geri verilmesinden, ihbarcıların korumasının güçlendirilmesinden ve kamu alımları alanında gerekli değişikliklerin yapılmasından ibarettir.

Buna rağmen, araştırmaya göre 2020 yılı boyunca Ukrayna’daki yolsuzlukla mücadele kurumları üzerinde baskı vardı. Kamu alımları alanındaki başarıları sekteye uğratmak ve etkisiz hale getirmek için girişimlerde bulunuldu.

Örgüt, “Hem hükümet hem de parlamento yasayı değiştirmeye ve kamu alımlarında yerelleştirme getirmeye çalışıyor ki bu da Ukrayna’nın uluslararası yükümlülükleriyle çelişiyor.” dedi.

Ukrayna, Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün beş tavsiyesinden hiçbirine tam olarak uymazken, ikisi kısmen uygulandı. Çalışmaya göre, bu tavsiyelerin kısmen uygulanması bile Ukrayna’nın pozisyonunun iyileşmesine katkıda bulundu.

İlk sırada Danimarka ve Yeni Zelanda, ardından Finlandiya, Singapur, İsveç ve İsviçre üçüncü sırada.

Ukrayna komşuları arasında Rusya’dan sonra en kötü durumda olan ülke oldu.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, 2021 için Ukrayna’ya yolsuzluğun azaltılmasına yardımcı olacak aşağıdaki tavsiyelerde bulundu:

  • Kamu varlıklarının şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak ve satın alma sektörünün daha da gelişmesini garanti etmek.
  • Yolsuzlukla mücadele altyapısının bağımsızlığını sağlamak.
  • Profesyonel ve bağımsız bir yargı oluşturmak.

ukrhaber.com

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]