Ukrayna, yabancıların resmi istihdamı ile ilgili yeni bir denetim dalgası başlatıyor


Ukrayna Ekonomi Bakanlığı, Ukrayna Devlet Çalışma Servisi ve Devlet Vergi Servisi’nin, yabancılar ve vatansız kişiler için çalışma izni almış işverenlerin çalışma mevzuatına ve istihdamına uygunluk denetimleri yapacağını bildirdi. Yabancı uyruklu vatandaşların ücretlerinin kanunla belirlenen düzeye uygunluğuna ve zorunlu devlet sosyal sigortasına katkı payının ödenmiş olmasına özellikle dikkat edilecektir.

İlgili talimat 20 Ekim’de Ekonomi Bakanlığı’nın girişimiyle Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal tarafından verildi.

İlgili talimat sonrası yapılan incelemede, işverenlerin 2020’de ve 2021’in ilk yarısında yabancı işçilere yapılan ücret ödemeleri kontrol edildi. Sonuçlar ise çalışma izni verilen toplam kişi sayısının %70’inden fazlasında bilgilerin eksik olduğunu göstermektedir.

Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Svitlana Gluşçenko “Devlet İşgücü ve Devlet Vergi Servisi’nin denetimi, Ukrayna’da çalışan yabancı vatandaşların haklarına ve sosyal güvencelerine uyulmasını sağlayacak ve ayrıca yasadışı göçü kolaylaştıran işverenlerin suistimalini durduracaktır. İhlal durumunda, Devlet Göç İdaresi önünde, vicdansız ticari kuruluşlarla hayali iş sözleşmeleri düzenleyen yabancılar için geçici oturma izinlerinin iptalini başlatacağız.” dedi.

İlerleyen günlerde, bu tür kontrollerin kalıcı olarak uygulamaya konulması planlanmaktadır. Bu amaçla bakanlık, “Ukrayna’da Yabancıların ve Vatansız Kişilerin Çalışmasına İlişkin Ukrayna’nın Bazı Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair” bir yasa tasarısı hazırladı.

Hazırlanan yasa tasarısı özellikle şunları önermektedir:
-Gözlem dahil olmak üzere, bu alandaki mevzuata uyum sürecinin kontrolünü güçlendirmek;
-Kategorisine bağlı olarak bir yabancıya 5 veya 10 asgari ücret tutarında bir ücret düzeyi sağlama yükümlülüğünü kaldırarak işverenlerin mali yükünü azaltmak;
-Ulusal işgücü piyasasını korumak ve fonları, işsiz vatandaşlara sağlanan yardımların ödenmesine yönlendirmek için çalışma izin fiyatlarını artırmak;
-Ukrayna’nın eğitim kurumlarında okuyan yabancılara çalışma fırsatı sağlamak, işverenin bu kategorideki çalışanlar için ücretsiz olarak çalışma izni almasını sağlamak;
-Çalışma izinlerin alınması veya yenilenmesi için sunulan belgelerin listesininin açıkça tanımlanmamak; özellikle idari hizmet merkezleri aracılığıyla izin almak için uygun bir yol sağlamak;
-Çalışma izninin kaybolması veya zarar görmesi durumunda ücretsiz olarak bir kopyasına verebilmek.

Ukrayna’da kimler çalışma izni almaya gerek duymadan çalışabilir

Adalet Bakanlığına yazı işleri ofisinden verilen bilgiye göre, Ukrayna sınırları içerisinde çalışabilmesi için çalışma iznine gerek duyulmayan kişiler şöyle tanımlanmıştır;

-Ukrayna’da kalıcı olarak ikamet eden yabancılar;
-Ukrayna mevzuatına göre mülteci statüsü kazanmış veya Ukrayna’ya göç etme izni almış yabancılar;
-Ukrayna’da ek korumaya muhtaç olarak tanınan veya geçici koruma sağlanan yabancılar;
-Ukrayna’da bu tür şirketlere hizmet veren yabancı deniz (nehir) filosunun ve havayollarının temsilcileri;
-Ukrayna’da çalışmak üzere akredite edilmiş yabancı kitle iletişim araçları çalışanları;
-Profesyonel statü kazanmış sporcular, meslekleri gereği Ukrayna’da çalışacak sanatçılar ve acil işler yapmak için acil kurtarma hizmetleri çalışanları;
-Yabancı olan ve Ukrayna’da geçici olarak bulunan din adamları, dini kuruluşların daveti üzerine, ilgili dini kuruluşun tüzüğünü (yönetmeliklerini) tescil eden kuruluşun resmi rızası ile sadece bu tür kuruluşlarda kanonik faaliyetlerde bulunmaları için;
-Uluslararası teknik yardım projelerinin uygulanmasına katılmak için Ukrayna’ya gelen yabancılar;
-Davet üzerine profesyonel olarak üniversite ve yüksek öğrenim kurumlarında öğretim ve / veya bilimsel faaliyetler yürütmek için Ukrayna’ya gelen yabancılar;
-Diğer yabancılar ise bağlayıcılığı Ukrayna Verkhovna Rada’sı tarafından onaylanan Ukrayna yasaları ve uluslararası anlaşmaları tarafından öngörülen durumlarda.

Shams Hukuk Bürosu

Kaynaklar:
https://news.dtkt.ua/law/inspections/72639
https://tax.gov.ua/
https://dsp.gov.ua/

Yukarıda verilen bilgiler dahilinde doğacak maddi ya da manevi zararlardan UkrHaber ve yazarları sorumlu değildir. Ukrayna’da yapılacak yasal başvuruların yürürlükte olan yasalar çerçevesinde, Shams Hukuk Bürosunun uzman hukukçulardan görüş alınarak yapılması önerilir.

Caner Cangül

Endüstri Mühendisi. Internet teknolojileri ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin teknik sorumluluğu ve yönetimi yanında editörlük ve çevirmenlik yapmaktadır. 8 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]