Ukrayna Ortodoks Kilisesi Hakkında Ukraynalılar Ne Düşünüyor?

Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü’nün 18 yaşından büyük, tüm Ukrayna’yı kapsayacak şekilde seçtiği 1200 kişi/denek ile telefon görüşmesi şeklinde yaptığı bir anketin sonuçları açıklandı.

Ukrayna nüfusunun kendi ifadeleri üzerinden dini yapısı

İlk olarak deneklere hangi din ve mezhebi kabul ettiklerini soruldu. Eğer Ortodoks cevab alınmışsa hangi Ortodoks kilisesine kendilerini yakın hissettikleri soruldu. Bu sonuçlar değerlendirildiğinde;

Ukrayna Ortodoks Kilisesi -% 48,8;
Ortodoks Kilisesi, ancak belli bir Patrikhane yok  -% 16,3;
Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Moskova Patrikhanesi -% 14,2;
Ukrayna Rum Katolik Kilisesi -% 8.8;
Ateist  -% 4.3;
Diğer mezhep ve dinler – % 4,9;
Cevap vermek istemiyor -% 2,7.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Oluşturulması

Katılımcıların % 54.2’si Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin oluşturulması ve tomos verilmesini onaylamaktadır. % 31.2’si bu duruma nötr kalırken, % 10.9’u doğru bulmamaktadır.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin oluşmasına pozistif ve nötr bakanların % 64.5’i Tomos’da belirtilen koşulların bağımsız bir Ukrayna Kilisesi oluşturulması için yeterli olduğuna ve Tomos’dan feragat etmenin imkânsız olduğuna inanıyor. % 8.8’i ise Tomos’dan vazgeçilip Kiev Patrikhanesi’ndeki Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne geri dönülmesini istiyor. % 26.7’si ise bu konuda çekimser olup görüş bildirmemiştir.

Katılımcıların % 50.6’sı Tomos’un Ukrayna’nın birliğine katkıda bulunacağını düşünürken % 36.5’i Ukrayna’nın bölünme bölünme faktörünü desteklediğini düşündüğünü belirtti.

Ankete katılanların % 36.5’i Ukrayna Ortodoks Kilisesi başkanlığına gelen Epifani’nin iyi bir seçim olduğunu düşünürken % 15.5’i aslında Patrik Filaret’in seçildiğini düşündüğünü belirtmiştir. % 45.8 gibi yüksek bir oranda katılımcı bu konuda görüş belirtmedi ya da belirtmek istemedi.

Kilise ve Liderler Pozitif Nötr Negatif Cevap
Vermiyor
Fikri Yok
1. Ukrayna Ortodoks Kilisesi 65.3 26.8 5.6 2.2
2. Moskova Patrikhanesi’ne Bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi 24.5 41.1 28.7 5.7
3. Ukrayna Rum Katolik Kilisesi 37.0 50.4 4.8 7.8
4. Epifani – Ukrayna Ortodoks Kilisesi 42.3 39.1 5.0 5.9 7.7
5. Filaret – Onursal Patrik, Ukrayna Ortodoks Kilisesi Kiev Patrikhanesi  44.1 35.1 8.2 5.9 6.7
6. Makarios – Ukrayna Otosefal Ortodoks Kilisesi (Önceki) 23.8 38.5 3.6 9.7 24.5
7. Onufrius – Kiev ve Tüm Ukrayna Metropoliti (Moskova Patrikhanesi) 18.6 40.2 20.9 7.8 12.4
8. Svyatoslav Şevçuk – Ukrayna Rum Katolik Kilisesi 28.7 40.7 2.9 7.9 19.6

Caner Cangül

Endüstri Mühendisi. Internet teknolojileri ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin teknik sorumluluğu ve yönetimi yanında editörlük ve çevirmenlik yapmaktadır. 8 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]