Ukrayna Merkez Bankası gerçek konut kredisi oranlarını açıkladı

Eylül 2020’de, ikincil piyasada bir konutun mortgage kredisinin ortalama efektif faiz oranı % 14.9 iken yeni konutlarda bu oran yıllık % 18.2 oldu.

Efektif oranlar, borçluların nominal ve ilgili tüm maliyetlerini içermekte olup, kredinin tüm süresi için hesaplanır.

Ukrayna Merkez Bankası’nın ticari bankalar arasında yaptığı bir anketin verilerine göre 2020 yılında, ikincil piyasadaki konutlarda ağırlıklı ortalama efektif faiz oranı birincil piyasadakinden daha düşük gerçekleşmiştir. Bankalara göre, Eylül 2020’de, ikincil piyasada ortalama ipotek kredisi oranı % 14.9, birincil piyasada % 18.2’dir. Aynı zamanda, Eylül 2020’de, hem adet, hem de miktar olarak ipoteklerin yaklaşık % 40’ı sabit faiz oranıyla sonuçlandı (2019’un başında, tüm ipotek sözleşmelerinin % 75’inden fazlası).

Efektif oran, hem nominal, hem de banka lehine borçlunun tüm ilgili maliyetlerini içermekte ve kredinin tüm süresi için hesaplanmaktadır.

Mortgage kredilerinin çoğu Kiev’de verildi

2020 yılının 9 ayı boyunca, kredilerin çoğu Kiev’de verildi. 953 kredi sözleşmesi ile 835 milyon UAH (toplamın sözleşmelerin % 26’sı ve toplam kredi tutarının % 37’si).

  • Harkov bölgesinde: 390 sözleşme ile 176 milyon UAH kredi;
  • Kiev bölgesinde: 369 sözleşme ile 317.7 milyon UAH kredi;
  • Dnepropetrovsk’ta – 263 sözleşme ile 124 milyon UAH kredi;
  • Lviv bölgesinde – 252 sözleşme ile 166.7 milyon UAH kredi.

ukrhaber.com

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]