Ukrayna küresel mutluluk sıralamasında yükseldi

Ukrayna’daki yaşamdan memnuniyet seviyesi dünya ortalamasının altında olmasına rağmen, önceki senelere göre artış kaydedildi.

2019’un sonunda Ukraynalıların % 51’i kendilerini mutlu hissederken, % 18’i hayatlarının mutsuz olduğuna inanıyordu. Bu Ukrayna’da KIIS yürütülen uluslararası Gallup International tarafından yürütülen küresel mutluluk araştırması verileri ile kanıtlanmıştır .

Böylece, 2017’de % 8 olan mutluluk endeksi 2019’da % 33’e yükseldi. (Bu araştırma 2018’de Ukrayna‘da yapılmadı)

2017 ve 2019’da Ukrayna’daki mutluluk endeksinin karşılaştırmalı göstergeleri

Gallup International’a göre, 2014’ten bu yana dünyadaki mutluluk endeksinde mutlu insanların yüzdesi ile mutsuz insanların yüzdesi arasındaki fark olarak istikrarlı bir düşüş var. 2014’te % 64 olan mutluluk endeksi 2018’de % 48’e düştü ve 2019’da da % 48 oldu.

Kişisel hayatınızdaki olaylar hakkında ne kadar mutlu veya mutsuz hissediyorsunuz?

Çalışmanın yürütüldüğü ülkelerdeki katılımcıların yarısından fazlası (% 59) olumlu yanıt verirken % 11’i kendilerini mutsuz bulduklarını söyledi. Katılımcıların dörtte birinden biraz fazlası (% 28) kendilerini ne mutlu, ne de mutsuz olarak görmektedir. Ortalama endeks % 48 oldu. Bu nedenle, Ukrayna % 33 ortalaması ile dünya ortalamasından daha düşüktür.

Sosyologlara göre, ekonomik kalkınma insanların kişisel yaşam algılarını daha mutlu, ekonomik zorluklar ise daha mutsuz yapmaz. Verilerin gösterdiğine göre, dünyanın belirli bir bölgesinde askeri çatışmaların varlığının veya yokluğunun, çatışmanın doğrudan bölgede meydana gelmemesi durumunda da kişinin hayatının mutlu veya mutsuz olarak algılanması üzerinde çok az etkisi vardır. Bu nedenle, bir kişinin kişisel hayatı bir dereceye kadar dış etkilerden bağımsızdır.

Buna ek olarak, KIIS Genel Müdürü Vladimir Paniotto, sorunun şu olduğunu vurguladı: “Genel olarak, kişisel olarak kendinizi çok mutlu, mutlu, ne mutlu ne de mutsuz, mutsuz ya da hayatınızdan çok mutsuz hissediyor musunuz?”

Paniotto “Ve mutlu olmanın doğrudan çevirisi mutluluk olmakla birlikte, bu bağlamda “yaşamdan memnuniyet” olarak çevrilmiştir. Bu nedenle, bu endekse “Küresel Mutluluk Endeksi” denilse de, yaşamdan memnuniyete ve tatmin düzeyine daha yakın olabilir. Hem mutluluk düzeyinde hem de tatmin düzeyinde aşamdan duyulan memnuniyet sadece güvenlik seviyesinden değil, aynı zamanda iddiaların seviyesinden de etkilenir. Aksine, iddialardaki artış mutluluk düzeyini azaltır. Bu nedenle bazı fakir ülkelerde mutluluk seviyesi bazı zengin ülkelere göre daha yüksek olabilir.” diye ekledi .

2019 Mutluluk Endeksi

Küresel Yıl Sonu Anketi, Gallup Uluslararası Bağımsız Araştırma Ajansları Birliği tarafından sistematik olarak yürütülmektedir. Kasım 2019’da 46 ülkeden 45.676 kişi şu soruyu yanıtladı: “Hayatınızdan ne kadar memnunsunuz ya da mutsuz musunuz?” Ukrayna’da 2043 katılımcı ile görüşme yapılmıştır.

Aynı endekste Türkiye’de 601 katılımcı ile anket yapılmış olup Ukrayna’dan 5 puan daha yüksek olarak % 38 çıkmıştır. Türkiye de, Ukrayna gibi ortalamanın altındadır.

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]