Ukrayna Adalet Bakanlığı’nın tavsiyesi: Baskınlardan nasıl korunursunuz?

Bugün Ukrayna’da “baskın” kavramının yasal bir tanımı yok. Ancak, gerçekte baskın, mülke veya işletmeye yasadışı el koyma girişimi olarak anlaşılır.

Adalet Bakanlığı Güney Bölgesi Müdürlüğünden (Odessa) uzmanlar bu konuda bazı tavsiyelerde bulundu.

Baskın (рейдерства) aslında ne anlama gelir? Çoğu durumda, baskın aslında devlet kayıtlarına bilgi girmekten ve bilgileri usülsüz bir şekilde değiştirmekten ibarettir. Gayrimenkul sahibinin değiştirilmesi, şirket tüzel kişiliğinin başkanının değiştirilmesi vb. şeklinde kendini gösterir.

Peki baskınlardan nasıl korunursunuz?

  • 01.01.2013 tarihinden itibaren bu tür bir tescil yapılmamışsa, taşınmaz mallara ilişkin bilgilerin Devlet Ayni Haklar Siciline girilmesini sağlamak;
  • Tesisinizle ilgili olarak Devlet Gayrimenkul Hakları Sicilinde meydana gelen değişiklikler hakkında hızlı bir şekilde bilgi alabileceğiniz hizmeti kullanabilirsiniz:
  • Konusu taşınmaz mal olan bir sözleşmenin noter tasdik yükümlülüğünü, katılımcının ilgili tüzel kişinin faaliyetleri hakkında karar verirken imzasının doğruluğunu ve / veya tüzel kişilik yetkili katılımcısının sermaye içindeki payını gösteren sözleşmenin eklenmesini tesis etmek;
  • Genel kurulun belirli kararlarının sadece başkan ve sekreter tarafından değil; toplantıya başkanlık eden tüm katılımcılar (kurucular) tarafından imzalanması koşulunun belirlenmesi.

Bir ele geçirme meydana gelmesi durumunda, devlet kayıt memurlarının kararına idari olarak itiraz edebilirsiniz (prosedür, davanın mahkeme tarafından değerlendirilmesinden çok daha hızlıdır ve ayrıca ücretsizdir).

Ek olarak, elektronik bir dijital imzanız varsa , kamu hizmetleri IGov portalını kullanarak çevrimiçi olarak şikayette bulunabilirsiniz.

İdari itiraz süresi: İtiraz edilen karar tarihinden veya kişinin ilgili eylem veya eylemsizlik nedeniyle haklarının ihlal edildiğini öğrendiği veya öğrenebileceği günden itibaren 60 gün.

Ayrıca, 1 Ocak 2016’dan sonra alınan kararlar için idari temyiz olasılığı geçerlidir.

ukrhaber.com

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]