Türkiye’ye yapılan karayolu taşımacılığı ve Ro-Ro seferleri için getirilen yeni pandemi kuralları!

Uluslararası yük taşımacılığında Covid-19 pandemisinin etkilerinin asgariye indirilmesi ve dış ticaretin sürdürülmesi için Türk makamlarınca hayata geçirilen esaslar üzerine getirilen yeni düzenlemeyle, ikili taşıma yapan yabancı şoförler, 72 saat içinde tekrar çıkış yapmak kaydıyla, 14 günlük karantinada beklemeksizin Türkiye’ye girebileceklerdir.

İçişleri Bakanlığı tarafından Uluslararası yük taşımacılığı kapsamında Türk ve yabancı uyruklu sürücülerin Türkiye’ye giriş çıkışlarına ve Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere transit geçişlerine ilişkin usul ve esaslarla ilgili 27 Nisan’da bir genelge yayınlandı.

Transit geçişe ilişkin için önceki tedbirler ise geçerliliğini korumaktadır. Konuya dair ayrıntılar aşağıda sunulmaktadır.

A) Türkiye’den Transit Geçecek Araçlar ve Şoförler

 1. Araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık birimlerince yapılacak ve Covid-19 semptomlarının görüldüğü kişi/kişilere geçiş izni verilmeyecektir.
 2. Giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır.
 3. Şoförlerin Türkiye içinde verecekleri molalarda ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, dezenfektan, uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmaları sağlanacaktır.
 4. Gümrük idarelerince transit geçecek araçların geçecekleri güzergâhlar ve mola yerleri belirlenecek ve transit geçecek tüm araçların “araç takip sistemi” üzerinden takip edilmesi suretiyle en uzak sınır kapısından 36 saat, diğer sınır kapılarından 24 saat içinde ayrılmaları sağlanacaktır. (Bu süreler yol durumu, hava şartları, çıkış yapılacak gümrük idaresindeki yoğunluk durumu vb. hususlar dikkate alınarak ilgili gümrük idaresince 48 saate kadar uzatılabilecektir).
 5. Gümrük idarelerince belirlenecek mola yerlerinde ilgili Valilik / Kaymakamlıklar tarafından gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır.
 6. Türkiye içine transit geçecek şoförlerden zaruri haller dışında duraklama, bekleme yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince giriş kapılarında bir taahhütname alınacak, bu taahhütnameyle şoför, yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde kendisine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda bilgilendirilecektir.
 7. Giriş izni verilmeden önce araçların Türkiye’den geçerek çıkış yapacağı ülke tarafından kabul edileceği hususunda emin olunacak, araçların Türkiye’den çıkması halinde giriş yapacağı ülke tarafından kabul edilmemesi halinde ise bu araçların girişi onaylanmayacaktır

B)Türkiye’ye Giriş Yapacak Şoförler

 1. Koronavirüsle mücadele kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık birimlerince yapılacak, muayene ve epidemiyolojik değerlendirmesinde,
  a. Hastalığa ilişkin semptomların görülmesi halinde;
  i. Türk şoförlerin sağlık denetleme merkezlerince ilgili Sağlık Müdürlüklerine bildirimi yapılarak belirlenen yerlerde karantina/tedavi altına alınmaları sağlanacaktır. İkamet ve kimlik bilgileri, gerekli kontrollerin sağlanması için bulunacağı ilin Sağlık Müdürlüklerine bildirilecektir.
  ii. Yabancı şoförlere geçiş izni verilmeyecektir.
  b. Hastalığa ilişkin semptomların görülmemesi halinde;
  i. Türk şoförler 14 günlük karantina süresini evlerinde geçirmek üzere ülke içine alınacak ancak uluslararası ticari taşımacılık faaliyetleri kapsamında karantina süresinin bitmesini beklemeksizin yurt dışına çıkabileceklerdir. Uluslararası ticari taşımacılık kapsamında ülke dışına çıkmayacak şoförler ise 14 günlük karantina süresini evlerinde tamamlayacaklardır. Türk şoförlerin ikamet ve kimlik bilgileri, gerekli kontrollerin sağlanması için bulunacağı ilin Sağlık Müdürlüklerine bildirilecektir.
  ii. Yabancı şoförlere ülkemize girişlerini takip eden 72 saat içerisinde ülkemizden tekrar çıkış yapmalarını taahhüt etmeleri halinde 14 günlük karantina süresi uygulanmadan ülke içine girişlerine izin verilecektir. Ayrıca yabancı şoförler, ülkemizde bulundukları 72 saatlik süre içerisinde kendilerinde herhangi bir solunum sistemi enfeksiyonu belirti ve bulgusu (ateş, öksürük, nefes darlığı, vb.) geliştiğini hissetmeleri halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvuracaklarını taahhüt edecektir.
  iii. İlgili gümrük idaresince 72 saatlik süre; yol durumu, hava şartları, gümrük idaresindeki yoğunluk durumu vb. hususlar dikkate alınarak 24 saate kadar uzatılabilecektir.
  iv. Yabancı şoförlere yurt içindeki mola yerlerinde ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, el dezenfektanı, uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmaları gerektiği ve ihtiyaç görülmesi halinde mola yerlerinin Devlet tarafından belirlenebileceği ve eskort eşliğinde yolculuk edebilecekleri hususu İçişleri Bakanlığı birimlerince tebliğ edilecektir.
 2. Ülkemize giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır.
 3. Türk ve yabancı şoförler için belirlenecek mola güzergâhlarında ilgili Valilik/Kaymakamlıklar tarafından gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır. Anılan şoförlerden zaruri haller dışında duraklama ve bekleme yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince bir taahhütname alınacak, bu taahhütname ile şoförlerin yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.
 4. Ülkemiz açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan araçların/şoförlerin girişlerine öncelik verilecektir

C) Türkiye’den Çıkış Yapacak Şoförler:

 1. Yabancı şoförlerin çıkışlarında, kurallara uyup uymadığı kontrol edilecek, kurallara uyulmadığı tespit edilir ise İçişleri Bakanlığının ilgili birimleri tarafından cezai işlem uygulanıp yurda tekrar girişleri engellenecektir.
 2. Türk uyruklu şoförlerin Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra ev karantinasında kalmaları gereken süreyi (14 gün) tamamlamadıklarının tespit edilmesi halinde çıkışlarına izin verilmeyecektir.
 3. Türk uyruklu şoförlerin çıkış kapısına geldiklerinde beraberlerinde maske, dezenfektan malzemeleri, uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmaları istenecek, ayrıca şoförlere varış ülkelerinde ve güzergah boyunca kimseyle temas etmeden sosyal mesafeyi koruyarak iletişim kurmaları ve yüklerini boşaltarak vakit kaybetmeden geri dönmeleri konusunda uyarıda bulunulacaktır.

D) Ro-Ro Seferlerinde Uygulanacak Kurallar

 1. RoRo taşımacılığı kapsamında, yalnızca dorse/konteyner taşıması yapılacaktır. Yolcu ve komple araç taşımacılığına izin verilmeyecektir. Liman Mülki İdare Amirinin uygun göreceği zaruri durumlar sebebiyle şoför alınacak olması halinde burada sıralanan tüm kuralların yurda giriş ve çıkış esnasında kendileri için de uygulanacağı Liman Mülki İdare Amirliğince şoförlere tebliğ edilecektir.
 2. Gemilere binmesi uygun görülen şoförlerin, gemi mürettebatı ve varsa yolcularla sosyal izolasyonun sağlanması zorunluluğu gemi kaptanına ve diğer ilgililere Liman Mülki İdare Amirliğince tebliğ edilecektir.
 3. Türkiye’ye RoRo seferiyle gelen tırlar şoförlerine teslim edilmeden önce şoför kabini başta olmak üzere araçların dezenfeksiyonu yapılacaktır.

Koronavirüsün Taşımacılığa Etkisi Haritası

Українська

До уваги представників транспортної галузі України!

Раніше ми вже повідомляли, про нові принципи здійснення міжнародних перевезень, визначених турецькими органами влади з метою мінімізації наслідків Covid-19 та безперебійного здійснення торгівлі. Згідно з нововведенням, іноземні водії, які здійснюють двосторонні перевезення можуть в’їжджати в Туреччину без дотримання 14-ти денного карантину за умови виїзду з нашої країни протягом 72 годин. Попередні заходи щодо транзиту залишаються чинними. Деталі з цього питання представлені нижче.
A) Транспортні засоби та водії, що переміщуватимуться територією Туреччини у митному режимі транзиту

 1. Представники медичних підрозділів перевірятимуть стан здоров’я водіїв і, у разі виявлення симптомів Covid-19, даній особі/особам в’їзд буде не дозволений.
 2. В’їжджаючи, транспортні засоби будуть обов’язково дезинфікуватися.
 3. Водії на території Туреччини під час зупинки та у всіх місцях, де вони можуть контактувати з іншими людьми, мають одягати медичні маски, а в транспортному засобі мати достатню кількість дезінфікуючих засобів, а також запас продуктів харчування на тривалий час
 4. Маршрути та місця зупинок транспортних засобів, що переміщуються у митному режимі транзиту, визначатимуться митними органами та, відстежуючи через «систему відстеження транспортних засобів», буде забезпечено виїзд транзитних транспортних засобів із найвіддаленішого прикордонного пункту пропуску протягом 36 годин, а з інших прикордонних пропускних пунктів протягом 24 годин. (Дані строки можуть бути продовжені до 48 годин відповідною митною адміністрацією, беручи до уваги такі обставини, як ситуація на дорогах, погодні умови, завантаженість митних пропускних пунктів на виїзді тощо).
 5. Відповідні місцеві органи влади забезпечуватимуть необхідні заходи охорони здоров’я та безпеки на місцях зупинок, визначених митними органами.
 6. Відповідальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ Туреччини при в’їзді на митно-пропускних пунктах будуть отримувати від водіїв, що здійснюють транзитний проїзд територією Туреччини, лист-зобов’язання, стосовно того що, дані водії зобов’язуються не робити безпідставних перерв та зупинок під час свого маршруту, за винятком невідкладних випадків, а водія буде проінформовано про його зобов’язання та накладання штрафу відповідно до Закону Туреччини про охорону громадського здоров’я у разі не виконання даних зобов’язань.
 7. Перш ніж надати дозвіл на в’їзд необхідно буде переконатися, що транспортні засоби, здійснивши транзитний проїзд територією Туреччини, будуть прийняті країною на виїзді, а у разі, якщо транспортний засіб здійснив виїзд за межі Туреччини, проте не був принятий країною в’їзду, в’їзд таких транспортних засобів схвалено не буде.
  B)Водії, які в’їжджатимуть до Туреччини
 8. Якщо в рамках боротьби з коронавірусом під час оцінки епідеміологічного стану та медичного огляду водія представники медичних підрозділів:
  a. виявлять симптоми захворювання:
  i. представники медичного підрозділу, сповістивши уповноважені органи, забезпечать турецьким водіям перебування на карантині/лікуванні у спеціально визначених місцях. З метою забезпечення контролю за ситуацією паспортні дані та місце проживання такого водія також буде повідомлено до Управління здоров’я за місцем його знаходження.
  ii. В’їзд іноземним водіям буде не дозволено.
  b. якщо не виявлять симптомів захворювання:
  i. Турецьким водіям буде дозволено в’їзд в країну за умови дотримання вдома 14-ти денного карантину, проте у разі необхідності здійснення міжнародних перевезень, таким водіям дозволяється виїзд за кордон до закінчення карантинного строку. Водії, які не матимуть необхідності здійснювати міжнародні торговельні перевезення мають відбути вдома 14-ти денний карантин. З метою забезпечення контролю за ситуацією паспортні дані та місце проживання такого водія також буде повідомлено до Управління здоров’я за місцем його знаходження.
  ii. Іноземним водіям буде дозволено в’їзд до Туреччини, без дотримання 14-ти денного карантину, за умови їх зобов’язання виїхати з нашої країни протягом 72 годин. Крім того, іноземні водії мають зобов’язатися звернутися до першого найближчого медичного пункту, у разі якщо протягом 72 годин, визначених митним органом, вони відчують симптоми хвороби (підвищення температури, кашель, утруднене дихання, тощо).
  iii. Вповноважений митний орган може подовжити 72 годинний термін на 24 години, зважаючи на ситуацію на дорозі, погодні умови та завантаженість митних пропускних пунктів.
  iv. Представники структурних підрозділів Міністерства внутрішніх справ Туреччини зобов’яжуть іноземних водіїв одягати медичні маски на території Туреччини під час зупинки та у всіх місцях, де вони можуть контактувати з іншими людьми, мати достатню кількість дезінфікуючих засобів в транспортному засобі, мати запас продуктів харчування на тривалий час та, у разі необхідності, визначать місця стоянки або призначать супровід.
 9. В’їжджаючи, транспортні засоби будуть обов’язково дезінфікуватися.
 10. У визначених місцях зупинок, відповідні місцеві органи влади забезпечуватимуть для турецьких та іноземних водіїв необхідні заходи охорони здоров’я та безпеки.
  Відповідальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ Туреччини при в’їзді на митно-пропускних пунктах будуть отримувати від водіїв, що здійснюють транзитний проїзд територією Туреччини, лист-зобов’язання, стосовно того що, дані водії зобов’язуються не робити безпідставних перерв та зупинок під час свого маршруту, за винятком невідкладних випадків, а водія буде проінформовано про його зобов’язання та накладання штрафу відповідно до Закону Туреччини про охорону громадського здоров’я у разі не виконання даних зобов’язань.
 11. Першочерговість в’їзду надаватиметься водіям/транспортним засобам, які здійснюють перевезення ліків, товарів медичного призначення та продуктів харчування, які є терміново необхідними для Туреччини.
  C) Водії, які виїжджатимуть з Туреччини:
 12. При виїзді іноземних водіїв перевірятиметься, чи дотримуються вони правил, і у разі, якщо буде встановлено, що правил не дотримано, відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ Туреччини на них буде накладено штраф, а зворотній в’їзд на батьківщину буде заблоковано.
 13. Якщо буде встановлено, що водії, які є громадянами Туреччини, після здійснення в’їзду до Туреччини не відбули обов’язковий 14-ти денний карантин за місцем проживання, даним водіям не буде дозволено виїжджати за межі Туреччини.
 14. Від водіїв, які є громадянами Туреччини, вимагатимуть мати при собі маски, дезінфікуючі засоби та достатній на тривалий час запас продуктів харчування, а також їх попереджатимуть про необхідність спілкуватися, підтримуючи соціальну дистанцію, не контактуючи ні з ким у країнах призначення й вздовж маршруту, та відвантаживши вантаж, не витрачаючи часу негайно повертатись назад.
  D) Правила, що застосовуються під час здійснення перевезень типу Ro-Ro
 15. Під час Ro-Ro перевезень здійснюватиметься транспортування лише причепів/ контейнерів. Перевезення пасажирів та цілих транспортних засобів заборонено. У випадку, якщо з поважних причин, які попередньо були схвалені Адміністрацією порту, водія візмуть на судно, водії будуть проінформовані Адміністраціями порту, про те, що всі перераховані тут правила також будуть застосовуватися до них під час в’їзду та виїзду з країни..
 16. Адміністрацією порту буде повідомлено капітану судна та іншим зацікавленим особам про забезпечення водіям, яким дозволено посадку на судно, обов’язкової соціальної ізоляції з екіпажем та пасажирами, якщо такі є.
 17. Перш ніж передати водіям транспортні засоби (TIR), які прибули до Туреччини рейсами типу Ro-Ro, транспортні засоби, особливо кабіна водія, будуть продезінфіковані.

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]