Türkiye’nin mısır ithalatında Ukrayna’nın payı % 50 (analiz)

Son yıllarda Türkiye, kanatlı hayvan endüstrisindeki aktif gelişim ve kanatlı eti ihracatını sürdürmek için mısır ithalatını artırmaktadır. Türkiye, yem hammaddesi temini için neredeyse tamamen Karadeniz bölgesine güvenmektedir.

Refinitiv Agriculture kanalında belirtilen analize göre Eylül 2019-Mart 2020 dönemi için Türkiye, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre mısır ithalatını % 87, önceki 4 yılın ortalamasına göre ise % 146 arttırarak 3 milyon ton mısır ithal etti.

Analistler, mevcut pazarlama yılının ilk 7 ayında, Karadeniz bölgesi (Ukrayna ve Rusya) ve Romanya’nın Türkiye’ye geçen yılın aynı dönemine göre toplam % 90, bir önceki yılın ortalamasının ise 2 katı daha fazla mısır ihracatı yaptığını bildirdi.

“Bu nedenle, 2019/20 sezonunun ilk yedi ayında Ukrayna (% 50’lik bir payla), Romanya (% 22) ve Rusya (% 17), toplamda neredeyse % 90’lık toplam pazar payı ile Türkiye’ye mısır tedarikinin hakimi oldu. Benzer şekilde, bu ülkeler son dört yılda Türkiye mısır ithalat pazarında en az % 90’lık toplam pazar payını korudular.” dedi.

Raporlara göre Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Romanya’dan mısır satışı için oldukça önemli bir pazar. 2018/19 pazarlama döneminde, Türkiye toplam ihracatta yaklaşık % 8 pay ile Ukrayna mısırının en büyük beşinci ithalatçısı oldu.

“Aynı sezonda Türkiye, % 33’lük payı ile Romen mısırının da en büyük ithalatçısı oldu. 2019/20 MY sezonunda Romanya mısır ihracatı aynı eğilimi takip ediyor gibi gözüküyor: Romanya’nın bu sezon Mısır ihracatının üçte biri Türkiye’ye gitti.” denildi.

Son on yılda, Türkiye’de mısır üretiminin % 43 oranında artmasına rağmen, hayvancılık sektörünün talebini tam olarak karşılayamıyor. Analistlere göre, örneğin, 2018/19 yılında Türkiye’deki kendi mısır ürüetimi, iç tüketimin sadece % 65’ini sağlayabildi. Hayvan yemi endüstrisi, Türkiye’nin toplam mısır tüketiminin yaklaşık % 80’ini oluşturmaktadır. Mısır, kümes hayvanları için yem üretiminde % 50’den fazla paya sahip ana maddedir.

Kaynak: latifundist.com

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]