Tıbbi riskler. Ukrayna ve Türkiye’nin konumu.

Sağlık ve güvenlik hizmetleri firması International SOS tarafından dünyadaki ülkelere göre Covid-19’un yerel düzeyde etki ölçeği ile Covid-19 öncesi tıbbi risk haritası çıkarılarak her ülke için bir derecelendirme yapıldı.

Farklı ülkelerde operasyonlar yürüten şirketler, gerek ofis, gerekse saha çalışanlarını göndereceği ülkelerde, çalışanların yaşayabileceği sağlık sorunlarını da dikkate alarak hareket etmektedirler. Bu doğrultuda danışmanlık hizmetleri veren International SOS firması ülke ve bölgeler bazında yaptığı sınıflandırmaları harita üzerinde görselleştirdi.

Covid-19’la ilgili yerel düzeyde etki haritası

COVID-19 yerel operasyonlar etki ölçeği, hastalığın belirli bir yerde yürütülecek işlere etkisini temsil etmektedir. Pandeminin ortaya çıkışı ile birlikte hem ofis hem de şantiye tabanlı işler üzerinde bir etkisi bulunmaktadır. Ölçeği tanımlayan algoritma, altta yatan sağlık ve güvenlik tehdit ortamını, en son COVID-19 vaka etkinliğini ve ayrıca yeni vakaların eğilimlerini, yerel seyahat kısıtlamalarını, yürürlükteki hafifletme önlemlerini ve azaltma önlemlerinin etkinliğini analiz etmektedir. Bu doğrultuda 5 farklı seviyede derecelendirme yapılmıştır.

International SOS tarafından hazırlanan  “Covid-19’la ilgili yerel düzeyde etki” haritasında Ukrayna, Rusya, Avusturya, Libya, Suriye, Irak, Tunus, Cezayir, Afganistan ve Orta Afrika Cumhuriyeti  gibi ülkelerle birlikte “yüksek” seviyede yer alırken; Türkiye  Çin, Kanada, Avustralya, Meksika, Norveç, Finlandiya ve Küba gibi ülkelerle birlikte “düşük” seviyede işaretlendi.

Yüksek seviye: İş operasyonları önemli ölçüde kısıtlanmıştır. Birçok işletmenin sınırlı operasyonları vardır.

Düşük Seviye: Bazı kısıtlamalar nedeniyle iş operasyonları zahmetli bir şekilde mümkündür. Çoğu işletme faaliyet gösteriyor.

Tıbbi Risk Değerlendirmeleri

International SOS, pandemi öncesi duruma göre tıbbi risk derecelendirmeleri de yapmaktadır.

Pandemi öncesi tıbbi risk derecelendirmeleri, bulaşıcı hastalık, çevresel yük faktörleri, tıbbi tahliye verileri, yol travması verileri, acil tıbbi hizmetler standardı, ayakta tedavi ve yatan hasta tıbbi bakım, kaliteli farmasötik malzemelere erişim ve kültürel, dilsel veya idari engeller gibi bir dizi sağlık riskine ve hafifletici faktöre dayanmaktadır.

Bir konum için genel olarak tek bir derecelendirme verilse de; büyük ölçüde ülke içerisinde de değişiklik olabilir. Örneğin, büyük şehirler kaliteli tıbbi bakıma daha iyi erişime sahip olabilir; uzak veya kırsal yerler sınırlı sağlık tesislerine ve uzman bakımına sahip olabilir.

“Pandemi öncesi tıbbi risk” sıralamasındaysa; Ukrayna, Mısır, Suudi Arabistan, Fas, Tunus, Bulgaristan, Meksika ve Peru gibi ülkelerle birlikte “orta” seviyede işaretlenirken; Türkiye ise ABD, Kanada, Fransa, İspanya, Almanya, Birleşik Krallık, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Güney Afrika gibi ülkelerle birlikte “düşük” risk grubunda gösterildi.

Orta seviye tıbbi risk: Kaliteli tıbbi bakım, seçilmiş sağlayıcılardan temin edilebilir. Güvenilir acil servisler, sınırlı uzman ve diş bakımı genellikle mevcuttur. Yiyecek veya su kaynaklı hastalık riski ile sıtma ve tifo gibi potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bulaşıcı hastalıklar mevcut olabilir.

Düşük seviye tıbbi risk: Kaliteli tıbbi bakım ülke genelinde mevcuttur. Uzman bakımı, acil durum ve diş hizmetleri ve kaliteli reçeteli ilaçlar yaygın olarak mevcuttur. Düşük bulaşıcı hastalık riski.

ukrhaber.com

Caner Cangül

Endüstri Mühendisi. Internet teknolojileri ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin teknik sorumluluğu ve yönetimi yanında editörlük ve çevirmenlik yapmaktadır. 8 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]