Tarım arazisi piyasası kanunu Ukrayna parlamentosunda kabul edildi. Neler getiriyor?

Tarım arazilerinin satışını serbest bırakan yasa Ukrayna parlamentosunda yapılan olağanüstü toplantıda 259 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.

Tarım arazisi piyasası yasası için 259 parlamenter lehte, 24 aleyhte, 3 çekimser, 29 oy kullanmadı.

Halkın Hizmetkarı Partisi’nden 206, Avrupa Dayanışması Partisi’nden 23, Ses Partisi’nden 13, Güven grubundan 12 milletvekili desteklerken, bağımsız 5 milletvekili de lehte oy verdi.

Arazi reformu ne getirmektedir?

Ukrayna’da tarım arazilerinin satışını engelleyen moratoryum 1 Temmuz 2021’den itibaren kalkacak

Ukrayna’da tarım arazilerinin satışını serbestleştiren yasanın ana hükümleri şunlardır:

 • 1 Ocak 2024’e kadar, sadece Ukrayna vatandaşları arazi alabilecektir.
 • Yabancıların tarım arazisi satın alabilmesi ancak yapılacak bir referandumdan sonra uygun bir karar çıkarsa mümkün olacaktır.
 • Devlete ait tarım arazilerinin satış yasağı devam edecektir.
 • Arazi reformunun başlamasından sonraki ilk iki yıl bir kerede satın alınabilecek arazi 100 hektarlık bir alanla sınırlıdır. Sonrasında 10 bin hektara çıkacak.
 • 1 Ocak 2024’e kadar sadece gerçek kişiler tarım arazisi satın alabilir
 • 1 Ocak 2024’ten itibaren, Ukraynalı şirketler 10 bin hektara kadar arazi alabilecek.
 • Arazi alımı için ödemeler nakit olarak ödenemez.
 • Teminat tahsilatı çerçevesinde bankalar arazinin sahibi olabilirler. Bu tür araziler 2 yıl içinde açık artırmada satılmalıdır.
 • Katılımcıları saldırgan bir ülkenin (Rusya kastediliyor) vatandaşı olan ve yaptırım uygulanan tüzel kişilerin referandum yapılsa bile arazi satın almaları yasaktır.
 • Referandum kararına bakılmaksızın, yabancıların Ukrayna’nın devlet sınırına 50 km. yakın bölgede arazi satın alması yasaktır.
 • Tarım arazilerinin satış fiyatı devletin ekspertiz bedelinden düşük olamaz. Bu norm 1 Ocak 2030’a kadar geçerli olacak.
 • Kiracının rüçhan hakkı bulunmakta olup, kiracı bu hakkı başka birine devredebilir ancak bunu marazi sahibine yazılı olarak iletmelidir.

“Tarım Arazisi Yasası”nın kabulü IMF programının koşullarından biri idi.

27 Mart’ta Halkın Hizmetkarı Partisi toplantısı sırasında Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın IMF ile programı 10 milyar dolara çıkarmayı kabul ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, uluslararası ortaklardan yardım almadan ülkenin ekonomisinin çökübileceğini ve temerrüde düşeceğini söyledi.

IMF’den yardım sağlanmasının bir koşulu, bankalarla ilgili kanun ve arazi satışının serbestleştirilmesi ile ilgili bir kanunun kabul edilmesidir. IMF’nin gereklerini yerine getirdikten hemen sonra, Ukrayna 2 hafta içinde yaklaşık 2 milyar dolarlık ilk hızlı dilimi alabilir.

Kaynak: rbc.ua

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]